Nu överklagas beslutet om flytt

Kinda överklagar Itsams beslut att flytta kontoret i Kisa till Linköping. Kommunen hoppas få stöd av Ydre och Vimmerby i överklagandet.

5 december 2018 11:30

– Vi har gett kommunkansliet i uppdrag att upprätta ett överklagande där vi ber om inhibition av beslutet, säger Hans Måhagen, kommunalråd i Kinda.

Inhibition innebär inte att beslutet upphävs utan enbart att verkställigheten skjuts upp.

Det var i förra veckan som Itsams direktion beslutade om en flytt till Linköping. Medlemskommunerna Kinda, Ydre och Vimmerby röstade nej medan Boxholm, Åtvidaberg och Ödeshög var för en ny placering.

Elisabet Edlund (S), Åtvidaberg, avgjorde frågan i egenskap av ordförande.

– Olyckligt att fatta ett så omfattande beslut med utslagsröst, säger Hans Måhagen.

Han har fört samtal med kommunalrådskollegan Sven-Inge Karlsson (C) i Ydre som sannolikt vill att Ydre kommun ska stötta överklagandet. Beslut tas i kommunstyrelsen på måndag.

Hans Måhagen hoppas även på att Vimmerby vill detsamma.

– Vi försöker med Vimmerby också. Då blir det mer kraft om tre kommuner står bakom.

Redan före Itsam-direktionens möte i förra veckan hade kommunstyrelsen i Kinda tagit beslut på åtgärder om beslutet om flytt skulle bli verklighet.

Bland annat ett förslag om att utreda en likvidering (avveckling) av Itsam.

– Men där är vi inte än, säger Hans Måhagen som tillsammans med Lars Karlsson (L) kritiseras för sitt agerande i ärendet.

Björn Hoflund (M) anser att de två i egenskap av kommunens representanter bjudit för klent motstånd i en fråga som diskuterats i två år.

– De borde ha ställt krav på en mer omfattande utredning.

Måhagen svarar:

– Det har inte alls pågått så länge.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist