Kritiken tilltar mot flyttplanerna

Den juridiska osäkerheten kring en flytt av Itsams huvudkontor är stor. Det konstaterar kommunstyrelsen i Kinda kommun.

27 november 2018 18:00

Det är i elfte timmen som den politiska ledningen i Kinda försöker slå vakt om kommunalförbundet Itsams fortlevnad i Kisa. Ett 50-tal arbetstillfällen står på spel och nu överväger kommunstyrelsen åtgärder för att förhindra ett beslut om flytt av huvudkontoret till Linköping. I en tidigare artikel har vi berättat att kommunstyrelsen begär bättre beslutsunderlag och mer kunskap kring Itsams ekonomiska ställning.

Anledningen är att kommunrevisionen lyfter varningens finger för att det råder osäkerhet kring årets resultat.

LÄS ÄVEN:Efter avhoppet – hon ersätter

LÄS ÄVEN:Utredningen av Itsam är klar – pekar mot flytt

Elisabet Edlund (S), ordförande i Itsams styrelse, har en annan uppfattning.

– Det finns inga signaler om det. Vi kommer att hålla målet på ett överskott med tre procent om året.

Kindapolitikerna anser också att det är osäkert om en flytt är laglig utifrån lokaliseringsprincipen och beslutsgången i Itsams styrelse. Med förbundsordningen som utgångspunkt hävdar de att Itsam har sitt säte i Kinda kommun och att en ändring förutsätter att beslut tas i samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.

Det är inget som framgår av den utredning av Itsams förbundsdirektör som förordar en flytt. På en direkt fråga till Sveriges kommuner och landsting (SKL) har kommunstyrelsen fått svaret att en flytt kräver en ändring av förbundsordningen. Enligt Elisabet Edlund ska det inte vara nödvändigt

– Vi har testat med kommunförbundets jurister. Kommunfullmäktige i medlemskommunerna har lämnat över ansvaret till Itsams direktion (styrelse).

LÄS ÄVEN: Turerna kring Itsam påverkar val

LÄS ÄVEN:Vill skjuta på beslutet om Itsam

De främsta skälen till en flytt är att nuvarande lokaler i Kisa är otillräckliga och att det under längre tid varit svårt att rekrytera medarbetare i framför allt nyckelpositioner.

Kommunstyrelsen i Kinda ifrågasätter inte svårigheterna att hitta kompetent personal, men anser att utredningen för ett "mycket teoretiskt och ensidigt resonemang" kring fördelarna med att flytta till Linköping.

I skrivelsen till Itsams styrelse kritiseras utredningen också för att den ger "en mycket negativ bild av attraktiviteten av att leva och verka i Kinda kommun". En uppfattning som inte delas av förtroendevalda och anställda i Kinda kommun. Kritik framförs också över att tiden mellan utredning och det förväntade beslutet på torsdag är kort. Från början av oktober till slutet av november.

Varför så bråttom?

– Vi har pratat om det här i två år, säger Elisabet Edlund.

­– Så det är inget nytt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist