Korridorsnack med kristna förtecken

Kristdemokraterna i Östergötland höll distriktsårsmöte i Kisa på måndagskvällen. En av deltagarna var partiprofilen Lars Adaktusson.

21 mars 2018 09:30

Klockan i Värgårdsskolans matsal pekar på 17.45. Snart ska Lars Adaktusson tala inför ett 70-tal partivänner, men först ett kvartslångt möte med Corren.

Precis som andra partier har KD inlett arbetet inför valet den 9 september.

Hur viktigt är årets val utifrån ett modernt historiskt perspektiv?

– Det är ett osäkert val med tanke på att flera partier har låga opinionssiffror. Det är också ett viktigt val därför att det handlar i hög grad om tilltron till den svenska välfärden. Det understryker allvaret och vikten av att utnyttja sin rösträtt.

Vilken fråga är viktigast för KD?

– Vi prioriterar sjukvården. Att svensk sjukvård kan leverera kvalitet och tillgänglighet är oerhört viktigt för tilltron till samhället och välfärdssystemet.

Var lägger du krutet mest?

– Jag har jobbat väldigt mycket med utrikespolitik och europafrågor, och det släpper jag inte. Dessutom har jag fått ett nytt uppdrag av partiet att arbeta med integrationsfrågor.

På vilket sätt?

– Det handlar i grunden om tre huvudpunkter. Ekonomisk integration genom att bryta passivitet och ersätta det med arbete, social integration som handlar om att intensifiera möjligheterna att lära sig språket som är nyckeln till integration och nummer tre är en värderingsmässig integration. Vi ser i dag en debatt som handlar mycket om vikten av att kunna leva i Sverige och acceptera de grundläggande värderingar som vi har i vårt samhälle.

Hur nära står KD i dag den kristna livssynen?

– Väldigt nära. Det kristna idéarvet som byggt hela västerlandet är grunden för vår ideologi. Det är människosynen, det sociala ansvaret för vår nästa, att personlig frihet alltid måste kombineras med ett socialt ansvarstagande. Där behöver vi bli tydligare.

Hur ser du på utrymmet för andra religionsutövare?

– Stort utrymme. KD bildades en gång i tiden på insikten om att värna om religionsfriheten i ett sekulariserat samhälle. I den delen kan vi inte kompromissa. Den övertygelsen är lika stark i dag. Människor av annan tro ska inte bara respekteras utan också ha möjlighet att utöva sin religion i Sverige.

Lars Adaktusson är journalisten och nyhetsankaret som 2013 blev politiker.

Varför KD?

– Det har alltid varit det parti som legat mig närmast om hjärtat. Jag är övertygad om att de kristna värderingarna är viktiga för varje gott samhälle. Vi ser i dag hur behovet av KD bara ökar i takt med en ökande populism och främlingsfientlighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist