Kommunen tar samlat grepp om centrum

Kommunen har nu tagit de första stegen i sin stora satsning för att utveckla Kisa centrum. I veckan bjöds näringsidkare och fastighetsägare in för en inledande dialog.

28 juni 2019 05:00

– Det finns flera olika ärenden på gång i Kisa, bland annat vårdcentralen och stationsområdet, som har berett behovet av att ta ett samlat grepp över ortens centrum. Förvaltningen har därför tagit fram en utredning där de presenterar lite tankar och idéer. Nu ser vi det som ett naturligt steg att diskutera resultatet med handlare och andra som berörs, så att vi tillsammans kan skapa en gemensam riktning framåt, förklarade samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L) några minuter innan tisdagens dialogmöte.

Trots att kommunens inbjudan, till det första av i dagsläget två planerade möten, skickades ut med kort varsel var det nästan ett tiotal aktörer, alla med verksamhet i Kisas centrala delar, som samlades i Leoparden. Hemköps Leif Johansson, Ica:s Morgan Alm och Kisa Elbyrås Lukas Lindberg var alla positiva till kommunens initiativ. Nu hoppas de få möjlighet att kunna vara med och utveckla samhället.

– Det känns bra att vi får komma in i ett tidigt skede och kan få våra röster hörda. Allt med vårt centrum kan göras bättre och det är kul om vi kan göra det tillsammans, säger Johansson och Lindberg fortsätter:

– Ja det är nog vi som egentligen har mest idéer om hur centrumet kan utvecklas, vi som gått runt och stört oss på olika saker under åren. För oss på Kisa Elbyrå är det framförallt parkeringar och hastighet över torget som har varit ett irritationsmoment.

I utredningen har förvaltningen analyserat Kisas centrum utifrån faktorer så som identitet, bekvämlighet och tillgänglighet. De har definierat den absoluta centrumkärnan, vilka funktioner som finns i området och hur det i dagsläget presenteras. Dessutom har ett antal konkreta förslag tagits fram som grund till en fortsatt diskussion. Bland annat vill kommunen på ett tydligare sätt binda samman resecentrum med citykärnan.

– Vi är jätteglada att politiken vill att vi ska jobba med utvecklingen av centrum. Det är det vi är bra på i förvaltningen och det vi brinner för, men det här är inget projekt som blir klart på ett eller två år. Det gäller att sätta långsiktiga strategier och sedan genomföra bit för bit inom den ramen, förklarar samhällsbyggnadsförvaltningens chef Bita Almasian och avslutar:

– Efter dessa dialogmöten ska vi försöka träffa allmänheten, vi vill väcka ett intresse hos kommuninvånarna. Därefter räknar vi faktiskt med att kunna genomföra vissa saker, så att vi så småningom ska kunna se resultat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa