Kommunen säger nej till driftförslag

Kinda kommun kommer inte ta över driften för vägsträckan mellan Efsinge och Håkantorp. ”Det är inte ändamålsenligt”, menar samhällsbyggnadsnämnden.

11 juni 2019 15:30

När Trafikverket vid årsskiftet ändrade bidragsrätten för Efsinge vägsamfällighet kom föreningen att bli utan ekonomisk stöttning för vägsträckan söder om Rimforsa som binder samman riksväg 23/34 med väg 603. För att fortsatt kunna ha vägen öppen för allmänhet bad vägsamfällighet kommunen att ta över skötsel och underhåll. En skrivelse skickades in, men svaret blev ett nej.

– Att vägen slits så hårt är givetvis ett tecken på ett behov, men att kommunen skulle gå in och sköta skötsel och underhåll för den vägen är inget som vi ser som ändamålsenligt. Det är vägföreningen som fortsatt får hantera den enskilda vägen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L).

När Efsinge vägsamfällighet bildades hade inte riksväg 23/34 byggts utan då var föreningens vägsträcka sammanhängande. I dag består vägsamfälligheten av tre delsträckor. När Trafikverket genomförde en omprövning av bidragsrätten konstaterades att två av dessa inte uppfyllde myndighetens längdkrav, därav har vägsamfälligheten inte längre rätt till lika stort bidrag.

– Vi har kollat över om vi är rättvisa och om vi hanterar våra riktlinjer på rätt sätt. Har vi en handbok att förhålla oss till ska vi försöka vara så rättvisa som möjligt, säger Caroline Asklöf på Trafikverket.

Vägsamfälligheten, med Mikael och Stig Samuelsson i spetsen, hävdar att vägsträckan gynnar många och används kontinuerligt, inte bara av allmänheten, utan också av uttryckningsfordon och skolskjutsar. Till följd av det ökade antalet nybyggda hus längs Åsunden har mängden trafik också ökat de senaste åren, en trafikmängd de inte tycker bör härledas genom Rimforsa.

– Vi fick precis beskedet från kommunen och har därför inte hunnit att vidta några åtgärder, men i värsta fall kan vi få stänga av vägen för alla förutom behörig trafik. Vi i styrelsen har bara diskuterat lite löst hur vi ska göra, men vi har inte fattat något beslut ännu, meddelar Stig Samuelsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa