Här surras det om att bli företagare

Honung kan bli guld värd för nysvenskar i Kinda. Både ekonomiskt och kunskapsmässigt.

24 juli 2018 22:00

Det är Internationella kvinnoföreningen i Kinda (IKF Kinda) som startar projektet "Honungsfarmen - livsmedel och företagande.

Länsstyrelsen Östergötland bidrar med 180 000 kronor och föreningen svarar för arbete för motsvarande summa.

Projektet drivs med inriktning på integration, jämställdhet och biodling i ett nära samarbete mellan IKF Kinda (projektägare), föreningen Next Step i Norrköping och den ekonomiska föreningen Östgöta Bi.

Honungsfarmen riktar sig till personer med hemvist i Kinda kommun som står i dag delvis eller helt står utanför arbetsmarknaden.

Bland deltagarna märks människor som flytt från Syrien, Somalia och Irak. Tanken är att de ska kunna hänga med i turerna även om de saknar erfarenheter och bra kunskaper i svenska.

Kursen ges därför både på svenska och arabiska och är öppen för både kvinnor och män.

– Många av dem har en bakgrund som egna företagare, säger Kicki Stridh, ordförande i IKF Kinda.

Kursen inleds på lördag med ett studiebesök hos Next Stop i Norrköping där en grupp syriska män bedriver biodling sedan ett år tillbaka.

Den andra träffen av totalt tio hålls i nästa vecka i en trädgård i Kisa där biodlare Jörgen Nord, Rimforsa, har satt upp tre bikupor.

– Målet är att avdramatisera biodling som kan framstå som komplicerat och jobbigt, säger han och fortsätter.

– Vi ska försöka tillämpa enkla driftsformer kring hur man sköter flera bisamhällen på ett lätt och rationellt sätt.

Men ytterst handlar det om hur man driver ett företag när det gäller inköp, planering och produktion. Samt att också öka kunskapen om miljö, biologisk mångfald och miljöförstöring.

Kursdeltagarna kan räkna med att hamna i hetluften direkt. Bisäsongen är just nu som intensivast med insamling av nektar, risk för svärmning och skattlådor fyllda med honung.

I de tre bikuporna finns för närvarande sammanlagt 120 kilo honung som ska tas tillvara, enligt Jörgen Nord.

– Förhoppningsvis kan det leda till vi att gör ett litet företag tillsammans som svarar för försäljning och eventuellt också bakar baklava (ett sött bakverk som är vanlig i länder kring Mellanöstern och på Balkanhalvön).

En förhoppning är också att kursdeltagare på sikt blir egna företagare, säger Kicki Stridh.

– Det är viktigt att ta var på resurserna som finns med tanke på att återväxten i Kinda är lite dålig.

Projektet beräknas pågå tills bina går i vinterdvala i september.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist