– Det här är ett sätt att lösa den verksamhet som vi behöver i framtiden. Det handlar inte om ett medlemskap utan nu ber vi om rätten att få samverka med RTÖG avseende ledningscentral med systemledning, alltså de bakomliggande funktionerna för ledning av verksamheten, förklarar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L).

Efter skogsbranden i Västmanland 2014, Sveriges största sedan 1950-talet, tillsatte regeringen en utredning för att dra lärdom av den omfattande räddningsinsatsen. När sommaren 2018 var över tillsattes ytterligare en utredning och nu är slutsatsen att landets kommuner ska bli tvingade att samverka med varandra. Med bakgrund av detta har samhällsbyggnadsnämnden under året undersökt möjliga alternativ för att organisera kommunens räddningstjänst. Nu, efter tisdagens sammanträde, har de alltså landat i ett beslut.

– Ledningscentralen, med räddningschefen i beredskap, samordnar och ansvarar för att det finns tillräckliga resurser vid respektive larm. Fördelen med att ingå i RTÖG:s systemledning är att våra resurser står till andras förfogande samtidigt som vi har tillgång till deras resurser om det skulle hända något stort, berättar nämndordförande Österling och fortsätter:

Artikelbild

| Förslaget är att Kinda och RTÖG ska samverka vad gäller ledningscentralen och räddningschef i beredskap.

– Att det här beslutet tas nu är egentligen för att vi ska kunna vara säkra på att lösa ledningsfunktionerna redan under nästa sommar. Om vi får möjlighet att verka utifrån det här förslaget kommer förvaltningen att inleda skarpa dialoger med RTÖG om samverkan.

Hur skulle det här påverka den verksamhet som i dag är räddningstjänsten?

– Den frågan skulle jag som förvaltningschef vilja ha möjlighet att återkomma till eftersom att det berör våra medarbetare och verksamheten. Arbetet kring hur vi ska organisera oss måste göras tillsammans med våra medarbetare så den dialogen vill jag föra i en annan ordning, svarar Bita Almasian.

Påverkas byggplanerna kring en ny räddningsstation?
Artikelbild

| "Den lilla organisationen är sårbar", menar samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Hans Måhagen (S).

– I förhållande till det här beslutet skulle inte jag se att de förändras på något sätt, svarar Österling.

Räddningstjänsten Östra Götaland bildades för närmare nio år sedan och har fem medlemskommuner, Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Söderköping. I dagsläget samarbetar kommunalförbundet, via ledningscentralen, med Motalas och Vadstenas räddningstjänst. Priset för ett sådant samarbete kan för Kinda ligga på cirka 150 000 kronor om året.

– Den lilla organisationen är sårbar. Genom det här ökar vi säkerheten och tryggheten för våra medborgare, avslutar samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Hans Måhagen (S).