Det vill Kindapolitikerna prioritera

En hållbar samhällsutveckling, en god livsmiljö och ett livskraftigt näringsliv. Nu, i samband med budgeten, ska även politikens mål för mandatperioden klubbas.

6 juni 2019 11:00

– Det här är ett sätt för oss att visa för medborgarna vad vi strävar efter inom politiken så att de vet vad de kan förvänta sig under mandatperioden. Samtidigt måste vi ju givetvis förhålla oss till det rådande budgetläget och det är väl därför målen är övergripande. Det måste fortfarande finnas utrymme och spelrum, förklarar kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).

För drygt en vecka sedan presenterade den styrande koalitionen, tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, sitt budgetförslag för år 2020. Förslaget, som präglas av det tuffa ekonomiska läget, har sin grund i dokumentet "Utveckling Kinda", ett dokument som redogör för de övergripande målen och de politiska prioriteringarna under den rådande mandatperioden.

– Det är ett viktigt arbete som gjorts. Det är vårt styrdokument och det vi har att förhålla oss till under mandatperioden. Under de övergripande målen kommer också nämndernas åtaganden att specifiseras, och de är mer fokuserade utifrån olika sakområden, berättar Forsberg.

Dokumentet, som kan liknas vid politikens vision, är framtaget av en arbetsgrupp bestående av representanter från kommunfullmäktiges samtliga partier. Totalt har fyra prioriterade områden pekats ut, nämligen hållbar samhällsutveckling, god livsmiljö, livskraftigt näringsliv och kompetensförsörjning. Under dessa områden presenteras i sin tur en mängd strategiska inriktningar som bland annat handlar om att värna om de närodlade livsmedlen, ha hög beredskap för att tillhandahålla industrimark och tillsammans med regionen utveckla kollektivtrafiken. I allt detta har även de globala målen i Agenda 2030 vävts in.

– Vi har även satt upp kriterier och olika indikatorer för att under mandatperioden kunna följa upp om vi är på rätt väg. Om vi når dit vi vill får vi ett starkare Kinda som är bättre rustat inför framtiden. Vi vill ha en expansiv kommun, konstaterar kommunalrådet.

Hur påverkar det ekonomiska läget de utstakade målen?

– Arbetet med det här dokumentet påbörjades mycket tidigare än den senaste budgetprocessen, men det är klart att vi måste förhålla oss till budgetläget. Det kan ju vara så att vi tvingas tumma på något av målen men å andra sidan är de ju uppsatta för hela mandatperioden, så även om det är kärvt just nu kan vi få utrymme att nå dem längre fram, avslutar Conny Forsberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa