– Både Kinda och Ydre har extremt låg arbetslösheten, säger arbetsmarknadsanalytiker Håkan Lindell på arbetsförmedlingen.

I maj var 16 597 personer inskrivna som arbetslösa på länets arbetsförmedlingar. Det är 425 personer färre jämfört med för ett år sedan.

– Totalt sett i länet ser vi en inbromsning av att arbetslösheten minskar. Vår prognos pekar på att vi kommer att ligga på en minskning, om än liten, året ut och att arbetslösheten kommer att öka under 2020 och då mest under slutet av året, säger Håkan Lindell.

I Kinda var i slutet av maj 189 personer inskrivna som arbetslösa, 96 var helt arbetslösa och 93 var inskrivna i program med aktivitetsstöd. För ett år sedan var antalet arbetslösa 195. I Ydre har antalet arbetslösa minskat med fem det senaste året till 55. 23 personer var inskrivna som helt arbetslösa och 42 inskriva i program med aktivitetsstöd.

– Det är fortsatt väldigt låga arbetslöshetssiffror i de båda kommunerna och det kommer inte att bli några större förändringar de närmaste månaderna, säger Håkan Lindell.

Lägst arbetslöshet i länet har Åtvidaberg med 3,6 procent följt av Ydre och Kinda med 3,9 procent respektive 4,2 procent.

– Det finns lite farhågor framöver då det gäller långtidsarbetslösa som kommer att öka något. Det handlar om att de ofta har låg utbildning och ofta är äldre, säger Håkan Lindell.

Även ungdomsarbetslösheten i länet har sedan maj förra året gått ned med 260 personer till 2 069.

I Kinda var 24 ungdomar arbetslösa i maj, 13 var inskrivna som helt arbetslösa och elva inskrivna i program med aktivitetsstöd. För ett år sedan var arbetslösheten bland ungdomar 37.

För Ydres del minskade ungdomsarbetslösheten med tre till sju, en var helt arbetslös och sex var inskrivna i program med aktivitetsstöd.

– Det är väldigt låga siffror för att vara i maj. Ungdomsarbetslösheten brukar normalt sett gå ner drastiskt under juni till augusti, men den är låg redan nu vilket är lite speciellt, säger Håkan Lindell.

Ydre har lägst ungdomsarbetslöshet med 4,1 procent följt av Åtvidaberg och Kinda med 4,6 procent respektive 5,4 procent.

I maj förra året anmäldes 9 900 lediga platser till arbetsförmedlingarna. Förra månaden anmäldes 6 300 platser. En minskning med drygt 36 procent.

– Det indikerar lite om att arbetsmarknaden är på väg att försvagas, säger Håkan Lindell.