Deras förslag: Avveckla Itsam

Flyttas Itsams huvudkvarter från Kisa till Linköping föreslår kommunstyrelsen i Kinda att utreda en likvidering av kommunalförbundet.

26 november 2018 17:50

Det står klart efter kommunstyrelsens (ks) eniga beslut som justerades omedelbart efter måndagens sammanträde.

Av protokollet framgår att ks vill få mer kunskap om de ekonomiska förutsättningarna innan en flytt kan bli verklighet.

– Revisorerna i Kinda flaggar för att det finns en osäkerhet när det gäller det ekonomiska resultatet för 2018, säger Lars Karlsson (L), oppositionsråd.

Ks anser också överlag att utredningen som förordar en flytt är både undermålig och bristfällig.

Ett avgörande möte hålls i Itsams styrelse på torsdag. Kindas ledamot Hans Måhagen (S) ska säga nej, enligt beslut i ks.

Blir det ett ja till nytt säte i Linköping kommer Kinda kommun att begära laglighetsprövning av beslutet.

"Att flytta en kommunal verksamhet utanför en kommuns geografiska område torde i Sverige var en ganska unik åtgärd, framför allt vad gäller administrativ verksamhet", skriver ks.

Lars Karlsson igen:

– Vi tycker det är mycket märkligt att bli överkörda på det här sättet.

Medlemskommunerna Kinda, Ydre och Vimmerby är emot en ny placering medan Boxholm, Åtvidaberg och Ödeshög är för.

Därmed blir Elisabet Edlund (S), kommunalråd i Åtvidaberg och ordförande i Itsam, tungan på vågen när styrelsen beslutar om en flytt.

Ks i Kinda föreslår därför att det är bättre att kommunerna går skilda vägar och att kommunalförbundet Itsam likvideras.

Vi har sökt Elisabet Edlund utan framgång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist