De går vidare med byggplanerna

Byggplanerna vid Hallstad har redan skapat reaktioner. Nu tar fastighetsägaren Magnus Lidén ytterligare ett steg för att möjliggöra nya villatomter och hyreshus i Rimforsa.

8 juli 2019 20:30

– Jag ser Kinda som ett företag som för ett krig mot andra kommuner för att få hit invånare. Jag känner ett ansvar för att det ska bebyggas och att inflyttning ska möjliggöras, annars hade jag aldrig tagit den här fajten, berättar företagaren när vi träffas vid markområdet norr om Ulrikavägen.

Enligt den fördjupade översiktsplanen som antogs i maj är bedömningen att området, som kallas B:08, ska kunna bebyggas med så väl friliggande villor som parhus. När det kommer till antalet bostäder är spannet stort, allt mellan 30 och 50 stycken, men för markägaren Magnus Lidén, som driver Lidéns Fastigheter AB, är svaret enkelt. Han vill kunna möjliggöra så många bostäder som bara är möjligt.

– Följer vi inte med i utvecklingen, och får inflyttning, kommer vi bara att stå vid sidan av och se på när andra kommuner får till nybyggnation. Problemet i Kinda är att kommunen knappt äger någon egen mark, dessutom är förändringar av detaljplaner en känslig fråga, menar han och fortsätter:

– Jag kommer att maximera så många tomter som möjligt. Om jag får igenom en detaljplan och börjar att stycka av tomter är ju själva gården förstörd. Först och främst ligger fokus på villatomter, men jag har som mål att på egen hand kunna bygga småvillor, på mellan 90 och 100 kvadratmeter, för barnfamiljer att hyra. Blir det tio, 50, 70 eller 80 bostäder, det vet jag inte. Det får kommunen bestämma.

De kritiska kommentarerna som kom in till kommunen under arbetet med den fördjupade översiktsplanen rör bland annat områdets höga natur- och kulturvärde, och att värdefull jordbruksmark skulle tas i anspråk.

Hur ser du på kritiken?

– Det är inget jag lägger någon vikt vid just nu. Jag tänker att det är frågor som detaljplaneprocessen får reda ut, svarar Lidén och fortsätter:

– Jag förstår att de som bor här är kritiska, det är naturligt, jag hade tyckt likadant, men ibland får man lägga känslorna åt sidan och tänka på vad som är bäst för kommunen. Jag äger min mark och får göra vad jag vill med den så länge jag håller mig inom alla lagar och regler.

Förhoppningen är att detaljplaneprocessen ska vara klar i början av år 2021. Enligt Magnus Lidén har han nu, tillsammans med kommunen, beslutat att gå vidare i arbetet, något som samhällsbyggnadsförvaltningens chef Bita Almasian bekräftar:

– Vi har avvaktat med den detaljplanen för att den fördjupade översiktsplanen skulle bli klar, så vår plan- och byggchef har innan sommaren träffat Magnus och hans konsulter ett par gånger för att rikta upp fortsättningen. Kommunen är positiv till, och har för avsikt, att pröva en detaljplan för bostäder i området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa