Bibliotekschefen skriver dikt på ackord

Musiken spelar roll i Thomas C Ericssons nya diktsamling. Särskilt från åren när Hultsfredsfestivalen ljöd som starkast.

7 mars 2018 18:30

KISA

En djupdykning bland utkast och nedklottrade textrader från 1980- och 90-talen banade väg till poesihäftet Treackordsdikter.

I upptakten (introt) beskriver Thomas C Ericsson hur han samlar "ihop alla fragment från forna tider. "Detta är vad som återstår/De enkla raderna/De enkla uttrycken/De ostämda sångerna".

Det är främst minnesbilder från musikfester i Källängsparken i Vimmerby och Hultsfredsfestivalen där han tillhörde den innersta kärnan i arrangörsstaben.

Men också från replokaler och mindre konserter runt om i landet.

– Det är enkla dikter, många med rockinfluenser från en tid när jag upptäckte musikens kraft och energi.

Treackordsdikter ges ut i 101 exemplar. Antalet är vink till den mytiska jätten Argus som hade hundratalet ögon, enligt Thomas C Ericsson som för övrigt var med om att starta och driva den svenska litterära tidskriften Den Blinde Argus mellan 1985 och 1995.

Ericsson räknar med att Treackordsdikter ska vara klar lagom till en poesikväll på Café Columbia i Kisa den 22 april, dagen före Världsbokdagen.

Hans senaste diktsamling Bokstäverna fick beröm av flera recensenter när den kom ut hösten 2016.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist