Strålning på skoltid oroar

Är det hälsofarligt med trådlösa nätverk i skolorna? Ja, menar en grupp föräldrar och känner allvarlig oro över sina barns skolmiljö.

20 november 2014 09:29

Stearinljuset lyser upp i höstmörkret hemma hos Lisa Ahlberg och Lars Malmquist i Gamla Berg. Lisa Ahlberg är elöverkänslig och just nu inne i en period när vanlig elektrisk belysning gör henne sjuk.

Det är det egna erfarenheterna som fått henne att agera mot trådlösa nätverk i kommunens skolor. Under våren lämnade hon tillsammans med sambon in ett medborgarförslag om säker strålmiljö i kommunens skolor.

Paret vill bland annat att kommunen ersätter trådlösa WiFi-nätverk med kabelburen internetanslutning.

– Vi vill inte ha vår dotter i en skola med trådlös teknik, säger Lisa Ahlberg.

Hon ger en rad argument och hänvisar till vetenskapliga studier, resolutioner från Europarådet och EU-parlamentet samt WHO:s cancerforskningsinstitut.

– Barn är särskilt känsliga för strålning. De har tunnare skallben och absorberar mera strålning. Deras nervsystem är under utveckling. Gränsvärden för trådlös strålning skyddar bara sex minuter.

Hon pekar bland annat på beteendestörningar, sömn- och koncentrationsproblem samt ökad risk för cancer.

Det märks en oro runt bordet. Samtidigt en frustration över det svar fullmäktige väntas ge på medborgarförslaget nästa vecka. Svaret baseras på en rekommendation från barn- och utbildningsförvaltningen och utgår från att kommunen ska följa råd och anvisningar gällande strålning från berörda myndigheter.

Vidare på att det enligt dessa myndigheter saknas vetenskapliga orsakssamband mellan elöverkänslighet och exponering för strålningsfält. Några åtgärder planeras inte.

– Kommunen väljer att följa svenska myndigheter och bara den sida som säger att det inte finns några risker med strålning, säger Lisa Ahlberg och menar att kommunen valt bort forskningsrön som anger motsatsen.– Dessutom väljer man att inte följa lagen, i det här fallet Miljöbalken. Den lägger hela bevisbördan på kommunen. Är man inte säker ska man välja försiktighetsprincipen.

Liona Fahlström läser till lärare och har nyss haft praktik på Alléskolans högstadium. Hon har också barn som går på skolan.

– Man måste tänka på att barn och ungdomar sitter med dessa trådlösa nätverk omkring sig fem dagar i veckan. I ett klassrum kan så många som 30 personer vara uppkopplade samtidigt. Man blir rädd när man läser om riskerna, säger hon.

Louise Lundin som också har barn på Alléskolan säger att det för hennes del inte handlar om att välja sida mellan olika forskningsresultat.

– Man kan inte säga att det inte är farligt med strålning i skolan. Man vet inte.

Hon har vänt sig till rektorn vid sonens skola. Läs rektorns svar här.

– Jag ville att kommunen skulle skriva under ett papper där man tar ansvar för att det inte inträffar något med våra barn på grund av strålningen. Det gick inte, säger hon och drar en parallell.

– Skolan har förbjudit barnen att klättra i träd för att det är farligt, men de tillåts sitta i en strålande miljö.Det är en form av övergrepp på våra barn att vi inte kan välja bort detta.

Engagemanget är påtagligt. På onsdag arrangerar gruppen en föreläsning i församlingsgården (se faktaruta).

Ordnar föreläsning

Mona Nilsson, journalist, författare och initivativtagare till Strålskyddsstiftelsen kommer till församlingsgården på onsdag, kl 18.30.

Hon har bevakat trådlös kommunikation och mobilstrålning, sedan 2002 och gett ut flera böcker i ämnet.

Belönades år 2007 med Owe Törnqvists miljöpris och år 2011 med ProVokas pris för ”årets viktigaste provokation i syfte att förändra samhället till det bättre”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!