Stöd till bredband utreds

Jordbruksverkets villkor för stöd till utbyggnad av bredband skjuts på framtiden. Trots det kan det bli aktuellt med beslut och utbetalningar våren 2016.

14 oktober 2015 08:00

– Det ska inte vara några som helst problem med det, säger Niclas Purfürst, chef för landsbygdsutveckling vid Jordbruksverket i Jönköping.

Corren berättade i tisdags att Konkurrensverket i ett remissvar avstyrker Jordbruksverkets direktiv om stöd till det så kallade landsbygdsprogrammet.

Som en del av programmet ingår ekonomiska bidrag på sammanlagt 3,25 miljarder kronor till Sveriges bredbandsstrategi.

Ett av målen är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband år 2020.

I malpåse

Konkurrensverkets anmärkningar handlar dels om vikten av att regelverket för landsbygdsprogrammet inte ska störa konkurrensen, dels hur upphandlingar ska ske.

Remissvaren har lett till att Jordbruksverket lägger förslaget om villkor för stöd till bredband i tillfällig malpåse.

– Vi ser att bredbandsstödet kräver en särskild analys, säger Niclas Purfürst.

– För att inte fördröja föreskrifterna för de övriga stöden kommer de att beslutas före bredbandsstödet. Bredbandsstödet kommer att läggas till så snart de justeringar som behöver göras är klara. Det innebär att det kommer att dröja ytterligare ett antal veckor innan länsstyrelserna kan fatta beslut om de ansökningar som kommit in om bredbandsstöd, men det innebär alltså ingen försening av utbetalningarna.

Efterlyser enkelhet

– Det hoppas jag verkligen, säger Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland.

– Och då gäller det att de nya föreskrifterna är utformade så att ideella bredbandskrafter vågar sig på att söka. Bredbandsutbyggnaden bygger mycket på frivilliga insatser. Då det vore olyckligt om den inte genomförs eller att något skulle bli fel.

Satsningen på bredband skulle ha tagit sin början för snart två år sedan. Hittills har inte en enda krona beviljats eller betalats ut.

Enligt uppgifter till Corren beror det delvis på att det hos landets länsstyrelser finns en osäkerhet hur regelverket ska tolkas.

Dessutom är inte Jordbruksverkets e-tjänst för ansökningar i topptrim.

– Delar av den behöver kompletteras fram över, säger Niclas Purfürst.

En bidragande orsak till fördröjningen, enligt Niclas Purfürst, är också att landsbygdsprogrammet godkändes av EU-kommissionen först i somras.

36 miljarder i potten

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020.

Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden.

Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger öppna marker med betande djur och en attraktiv landsbygd.

Stöd på 36 miljarder kronor finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist