Räddningstjänsten in i storförbund

Imorgon går räddningstjänsten i Åtvidaberg/Valdemarsvik in i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland.

30 december 2014 14:08

– Det blir samma personal, samma bilar, samma station, samma insatstider.

Förbundsdirektör Håkan Dahm är snabb att förklara att den stora organisationsförändringen för kommunens räddningstjänst i praktiken inte kommer att märkas.

– Inte för den vanlige åtvidabergaren.

De 26 deltidsanställda, fördelade på fyra arbetsgrupper, följer med in i förbundet. Likaså de ställföreträdande räddningscheferna.

I RTÖG ingår fram till idag räddningstjänsterna i Norrköpings och Linköpings kommuner. När klockan slår midnatt och nytt år kommer ytterligare tre kommuner in; Åtvidaberg, Valdemarsvik och Söderköping.

Bakgrunden ligger i kommande pensionsavgångar, svårigheter att rekryteraräddningschefer till mindre kommuner och högre krav på fler kompetenser.

Åtvidaberg och Valdemarsvik har samverkat i 15 år och delat räddningschef, Bho Eklund som går i pension. Han var den som fick kommunernas uppdrag att utreda framtidens räddningstjänst.

Enligt Håkan Dahm fanns ett par alternativ: att fortsätta samverkan eller söka nya samverkanspartners.

– Bho pekade på fördelar för kommunerna att gå in i RTÖG, säger Dahm.

Håkan Dahm listar några:

*RTÖG kommer ha ansvar för fem kommuner. Det innebär att man vid större insatser kan flytta personal mellan kommunerna och samtidigt behålla beredskap på eventuellt andra händelser.

*RTÖG samlar fler kompetenser och har mer specialistkunskaper än vad små kommuner kan ha.

*RTÖG har en en gemensam ledningscentral, belägen i Lambohov med dygnet runt- bemanning på tjänsten som inre befäl.

Dessutom:

– För kommunerna kostar det lika mycket som förut.

Samtidigt som Håkan Dahm ser fördelar med ett större räddningsförbund är han noga med att påpeka att de tre småkommunerna skött sina räddningstjänster väl.

–  Det är ordning och reda, bra grejer och fordon och bra personal.

Nackdelar, då?

– Det finns det säkert. När något går över till stordrift kan vi behöva jobba med vissa speciallösningar. Målet är att få mer likformighet.

– En skillnad blir att vi inte kommer ha personal sittande på stationen i Åtvidaberg. Jag har förstått att det inte är mycket spontanbesök från allmänheten och att mycket av kontakter i dag sköts via mejl eller på telefon. Men vi kommer ändå att vara i Åtvidaberg, för myndighetsfrågor och brandskyddstillsyn.

RTÖG

Står för Räddningstjänsten Östra Götaland.

Är ett kommunalförbund för räddningstjäns. Bildades i december 2009 av Norrköpings och Linköpings kommuner.

Bbestår efter årsskiftet av fem kommuner; Norrköping, Linköping, Åtvidaberg, Söderköping och Valdemarsvik. Under våren 2015 utökas samarbetet operativ då Motala/Vadstena får stöd via befälsgrupper.

Förbundet har sitt säte i Norrköping.

Ledningscentralen finns vid räddningsstationen i Lambohov, Linköping.

Har en hemsida: www.rtog.se/

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!