Lodjur rev får i Kisa

Lodjur har rivit får i Kisa och Ydre vid sex tillfällen i år. Nu ansöker länsstyrelsen om att få sätta ut rovdjurskameror på nya platser i skogen.

5 december 2015 14:13

Anders Hedström är viltspårare och besiktningsman. Han har i höst träffat flera djurägare i Kisatrakten som fått sina får rivna.

– Det är ovanligt med så många fall. Det är ungefär så många som vi tidigare haft sammanlagt på 20 år. Om det beror på att det blivit fler lodjur, eller färre rådjur, eller på att ett lodjur specialiserat sig på får är svårt att säga.

När ett får blir rivet kommer Anders Hedström eller hans kollega Johan Falck ut och dokumenterar. Är det lodjur eller varg som rivit fåret får djurägaren ersättning från staten. Skulle det vara en räv eller hund som varit framme blir det ingen ersättning alls.

– Men det är ju inte bara en ekonomisk fråga. Sådant här kan vara en riktig påfrestning för djurägaren, säger Anders Hedström.

Rovdjursstammarna har vuxit i Sverige på senare år. I Östergötland är det främst lodjur som är aktuella. Hur många som finns är svårt att säga, från ett tiotal upp till några tiotal. I hela landet bedömdes det vid en inventering 2012 finnas 1 000–1 350 lodjur.

Någon vargfamilj finns det inte i Östergötland, men någon enstaka brukar passera varje år. Björnobservationer har också gjorts. Järv har setts så långt ner som i Örebro men ännu inte i Östergötland.

För att få en bättre bild av rovdjursstammarna i Östergötland har länsstyrelsen placerat ut rovdjurskameror i skogen. Tidigare i år gavs tillstånd att utöka antalet kameror från 14 till 20. Alla kommuner sade ja utom Linköping som menade att kamerorna är alltför integritetskränkande – man ska kunna gå i skogen utan att bli filmad, ansåg Linköpingspolitikerna. De blev dock överkörda av länsstyrelsen i Jönköping, som är den som fattar beslut i ärendet.

Tillståndet gäller bara vissa områden i skogen. Problemet är att rovdjuren inte nöjt sig med att vistas i just de områdena och länsstyrelsen i Östergötland ansöker nu om att få flytta runt kamerorna i två större områden.

Det ena sträcker sig från Åsundens norra spets till den södra och ut till rv 23/34 i väster. Det andra området går hela vägen mellan Boxholm och Ulrika, ner till Sommen.

Anders Hedström hoppas att ansökan går igenom.

– Det har varit frustrerande att hitta ett rivet rådjur några hundra meter utanför området och inte kunna flytta kameran dit. I många andra län får man sätta kameror överallt.

Kamerorna styrs av rörelsesensorer och kan ta både stillbilder och korta filmsnuttar. Om någon människa skulle fastna på bild – vilket bara har skett vid ett par tillfällen – måste de bilderna raderas omedelbart, enligt reglerna.

Som viltspårare har Anders Hedström stor nytta av kamerorna.

– De är väldigt kostnadseffektiva. Vi håller koll på lodjursstammen genom att räkna antalet föryngringar. Utan kameror måste det vara spårsnö och det kan ta flera dagar att hitta spåret och följa det tillräckligt långt för att vara säker. En filmsnutt på fem sekunder kan ge oss all information vi behöver och i år har vi dokumenterat två lodjursföryngringar redan innan spårsäsongen börjat.

Nu lär alla Kisafår vara i säkerhet inomhus, men skulle rivningarna fortsätta nästa år kan det bli aktuellt med skyddsjakt eller licensjakt.

– I ett sådant läge är det bra att ha inventerat stammen först, så vi vet om det finns utrymme att jaga. Kamerorna ger oss också information så att vi får möjlighet att varna lantbrukare i närheten, säger Hedström.

013-28 93 64

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!