Läs Hans Anderssons avgångsbrev 

Hans Anderssons pressrelease och brev till fullmäktige i sin helhet:

11 juni 2014 13:40

Till Kommunfullmäktige i Åtvidaberg.

Med anledning av Migrationsverkets agerande i Åtvidaberg avsäger jag mig härmed mitt uppdrag som Kommunfullmäktiges ordförande och mitt ledamotskap i Kommunfullmäktige. Skälen är följande:

Den demokratiska processen är helt satt ur spel när ett statligt verk kan och får behandla en kommun och dess invånare på det sätt som skett i detta fall i Åtvidaberg.

Migrationsverket meddelar via mejl till kommunen att ca 200 asylsökande om endast två dagar ska flytta in på ett före detta hotell – hotell Stallet – i Åtvidaberg. Inget samråd sker med kommunen – Åtvidaberg ställs inför fullbordat faktum. Den nuvarande hyresgästen, som har ett hyreskontrakt, körs ut på gatan.

Migrationsverkets agerande hotar även att sänka Gy-skolans fotbollsprofil eftersom skolans elever skulle undervisas och bo i det av Migrationsverket annekterade hotellet.

Jag är starkt kritisk till att ett statligt verk får bete sig på det här sättet – så totalt köra över kommunen och sätta hela det demokratiska samhället ur spel. Jag frågar mig om politikerna på riksplanet, genom att tillåta Migrationsverket att handla som man gör, helt tappat kontakten med väljarna och den verklighet som våra kommuner lever i.

Jag skulle inte kunna se mig själv i spegeln, och inte möta mina väljare här i Åtvidaberg, om jag, ens i tysthet, spelade med i spelet där ett statligt verk kan, och får, sätta sig över allt sunt förnuft – eller hur privata entreprenörer uppenbarligen kan tjäna hundratals miljoner kronor på människors elände och lidande.

Vården, omsorgen, sjukvården lider av resursbrist. Men när det gäller att med skattemedel berika företag inom mottagandet av människor som lider och har det svårt, finns det tydligen en aldrig sinande kassakista att ösa ur. I det system som tillåter, och kanske främjar, denna samhällsutveckling vill jag inte längre vara en kugge, om än så liten. Jag tackar därför för mig.

Slutligen vill jag starkt poängtera att det inte finns något rasistiskt förtecken i det ställningstagande jag nu gjort. Det handlar inte heller om svensk invandringspolitik. Det handlar om demokrati – eller snarare bristen på demokrati: om den kommunala självbestämmanderätten, om att det kommunala parlamentet ska ha inflytande över åtgärder som starkt påverkar kommunen och dess invånare, att Storebror från Staten inte ska kunna lägga sin förlamande hand över en kommun och ensidigt diktera villkor och förutsättningar.

Jag är inte med.

Tack för den här tiden, 38 år i Kommunfullmäktige i Åtvidaberg. Det har varit en förmån.

Tack Åtvidaberg, tack åtvidabergare.

Åtvidaberg 9 juni 2014

Hans Andersson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!