"Föreläsare sprider desinformation"

Desinformation, menar Hans Grimsell, rektor på Alléskolan 7–9 om den föräldraoro som lyfts kring trådlösa nätverk i skolorna.

24 november 2014 09:47

I lördagens Corren beskrev en grupp föräldrar sin oro för trådlösa nätverk i skolorna. Oron har tagit olika uttryck, bland annat arrangerar gruppen en föreläsning på onsdag.

Inbjuden talare är Mona Nilsson, bland annat initiativtagare till den så kallade Strålskyddsstiftelsen.

Hans Grimsell har reagerat på den kommande föreläsningen och går nu på kommunens hemsida ut med texten: "Tyvärr sprids nu desinformation i Åtvidaberg där man försöker skapa rädsla och oro kring trådlösa nätverk".

– Strålskyddsstiftelsen driver osaklig propaganda och försöker ge den någon form av vetenskaplighet.

Han säger att han inte kommer att delta som åhörare och menar att föreläsaren är osaklig.

– Det går inte att bemöta med saklig argumentation.

I frågan om eventuella hälsorisker hänvisar Hans Grimsell till den statliga Strålsäkerhetsmyndighetens råd och anvisningar. Detsamma gör kommunen i svar på medborgarförslag om trådlösa nätverk.

På onsdag väntas fullmäktige som Corren berättade i lördags att besvara medborgarförslag. Ur yttrandet från barn- och utbildningsförvaltningen som följer svaret nämns följande: ”Trots omfattande forskning har inte några vetenskapliga orsakssamband mellan dessa besvär och och exponering för fälten från elektrisk utrustning kunnat påvisas...”

Hans Grimsell är beredd på föräldrafrågor om trådlösa nätverk och strålning i skolan.

– Att frågorna lyfts kan väcka oro. Men kommunen följer de råd som statliga myndigheter ger.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!