Kinda ridklubb (KRK) anordnar sedan flera år ridläger för barn och ungdomar på sommaren.

Tidigare har lägerdeltagare kunnat bada vid Pinnarps camping bara några stenkast från klubbens anläggning.

En möjlighet som numera är historia efter att anläggningens ägare stängt badplatsen för allmänheten.

Det har sin tur lett till att ridklubben fått färre deltagare till sina läger, enligt Staffan Lindh, vice ordförande i KRK, och ridskolechef Helen Bizzotto.

Behov

Klubben anser därför att behovet av en egen badplats är överhängande. För att förverkliga idén krävs grus, grävning i strandkanten, vasslåtter och en brygga.

Ridklubbens plan är en brygga med en fast bryggdel på cirka fem gånger två meter och en lika stor flytbrygga.

Badet kommer att vara öppet för allmänheten.

– Vi tänker inte marknadsföra badet, men heller motsätta oss allemansrätten, säger Staffan Lindh.

Nära ridhuset

Platsen för badet är belägen strax öster om Pinnarps camping vid en smalare del av sjön Övre Föllingen.

Området ligger i omedelbar anslutning till ridklubbens fastighet med stall, klubblokal och ridhus.

Mbr-nämnden pekar i sitt beslut på att badet på sikt kan bidra till utvecklingen av landsbygden.