De vill se ett migranternas museum

Allmänhetens intresse för den stora utvandringen från Kinda på 1800-talet är ljummet. Det vill Svenska Peter Casselsällskapet ändra på.

4 januari 2016 14:55

– Det finns så många personliga berättelser som vi kan ha nytta av och lära oss av, säger Britt Stenman, ordförande i Peter Cassel-sällskapet.

Vi sitter i emigrantmuseet i Columbiahuset i Kisa. Omgivna av fotografier, kartor, dokument, brev och föremål som påminner om de många Kindabor som valde att fly från Sverige under 1880-talets andra hälft och de inledande decennierna på 1900-talet.

En flykt från fattigdom och förtryck. Samma pådrivande faktorer som tillsammans med krig ligger bakom dagens folkvandring mot Europa.

"Modet"

De likartade förutsättningarna vill Peter Casselsällskapet utveckla för att väcka intresse, känslor och en vilja att lära mera.

– Historier kan mötas. Som kring modet att ge sig iväg, säger Britt Stenman.

Gunnel Asp, styrelseledamot i sällskapet, är inne på samma linje.

– Det gäller att få barn och andra att upptäcka och dra paralleller med det som sker i dag.

Jan Tidman, vice ordförande, är övertygad om att det skulle ge en större förståelse och tolerans bland människor.

Förslag finns

Förslag om ett Migranternas museum finns i utredningen Drömmen om ett annat liv som Kinda kommuns kultursekreterare Sofia Fälth presenterade hösten 2014.

Där föreslår hon att en ny museibyggnad placeras i den röda längan i Vråkenområdet. Målet är ett mer lättillgängligt och spännande museum för alla åldrar.

Det nuvarande emigrantmuseet invigdes sommaren 1979 och har sett likadant ut sedan dess.

– Det är en svårtillgänglig utställning på flera plan, säger Britt Stenman.

Hon tänker närmast på den besvärliga trappan i Columbiahuset och den bitvis svårlästa informationen.

– Vår roll är att stötta Sofia Fälts förslag. Det skulle bidra till ett lokalt och nationellt intresse, men också öka kommunens attraktionskraft.

– Men det är ett stort projekt.

På olika språk

I väntan på politiska beslut undersöks de tekniska möjligheterna att erbjuda en audivisuell guide på olika språk.

Dels för att levandegöra samlingarna, dels för att fler besökare ska kunna ta del av det unika materialet i glasmontrar och på väggar.

För att hålla liv i det intresse som ändå finns kring utvandringen till Amerika fortsätter sällskapet att vårda museet med "en mild varsam hand" som Britt Stenman utrrycker det.

– Vi spånar också kring hur vi kan föra ut historien.

Klart är att Sofia Fälth och Gudrid Hansen berättar om Kisa emigrantmuseum vid en släktforskningskryssning mellan Stockholm och Åbo den 17–18 april.

Migrationen som mål

Svenska Peter Casselsällskapet bildades 1993.

Syftet är att väcka, underhålla och sprida intresset för utvandringen till Amerika samt övrig ut- och invandring till och från Sverige.

Sällskapet ska även stödja emigrantmuseet i Kisa, samarbeta med föreningar och organisationer kring migrationsfrågor, anordna föreläsningar och utställningar samt uppmuntra skolor för ökat intresse av emigrationshistoria.

Sällskapet har sitt namn efter den bonden Peter Cassel som utvandrade från gården Bjerkeryd i Kisa socken 1845.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!