"I år drabbar influensan alla"

Säsongsinfluensan närmar sig sin kulmen efter att ha uppvisat en stigande kurva de senaste 3-4 veckorna. I år har den slagit kraftigt mot alla åldersgrupper.

25 februari 2015 08:43

Enligt smittskyddsläkare Britt Åkerlind i Region Östergötland har det varit särskilt märkbart i vinter, över hela landet, att alla kategorier av människor drabbas och fler väntas bli smittade än de senaste fem åren. Det är övervägande säsongsinfluensan av typ AH3 som härjar men enstaka fall förekommer också av den pandemiska influensan från 2009-2010, samt influensa av typ B.

Fortfarande är sjukdomen farligast för gamla över 85 år där den i värsta fall kan leda till döden.

– Många äldre orkar inte stiga upp och de dricker för lite vatten. Det kan leda till en bakterieinfektion som sätter sig på lungorna, säger smittskyddsläkaren.

Hennes råd till alla som drabbas, oavsett ålder, är att röra på sig för att ventilera lungorna.

– Ta flera djupa andetag per dag, det öppnar lungblåsorna och håller bakterieinfektionen stången.

Att medicinera kan vara bra för att orka gå, äta och dricka, men det botar ingen influensa.

– Man måste inse att man kommer att vara sjuk i flera dagar, säger Britt Åkerlind.

Hon vill också varna för att inte gå till jobbet om man känner att man är på väg att bli sjuk. Influensan kan föregås av torrhosta och då är man redan smittsam.

Något som den drabbade också bör tänka på är att försöka begränsa sin smitta genom att ringa till vården innan man går dit för ett besök, om man uppvisar symtom på influensa. Att undvika att träffa äldre, riskpatienter och spädbarn är också viktigt menar Åkerlind.

Hur länge kan trötthet och hosta sitta i?

– I ett par veckor. Efter influensan kan man få ett virus eftersom immunförsvaret är ansträngt.

Samtidigt kan det vara värt att veta att man inte kan drabbas två gånger av samma influensa.

– Den som varit sjuk har ett immunförsvar. Drabbas man igen något år senare så är det av en annan typ, säger Britt Åkerlind.

Influensa

Symtomen på influensa skiljer sig från en vanlig förkylning genom att man plötsligt får hög feber, ont i kroppen och ont i huvudet. Det är vanligt att man får torrhosta dagen innan febern kommer, och redan då smittar man.

Äldre personer över 65 år är en riskgrupp som har vaccinerat sig i större utsträckning i år. Region Östergötland gick i höstas ut med en vykortskampanj riktad speciellt till dem.

Källa: Region Östergötland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rita Furbring