Här stoppas tre ton alkohol

Smugglad alkohol fortsätter att vräkas ut i Östergötland flera gånger i veckan. Polisen stoppar inte de utpekade spritbussarna – trots att polisen ska göra riktade insatser mot grov organiserad brottslighet och langning.

11 juni 2014 16:03

Smugglarna har dragit in minst 12 miljoner kronor svart åt sig de senaste fyra månaderna, visar Correns granskning.

Senaste tillslaget östgötapolisen gjorde mot misstänkta alkoholbussar var i februari.

– Vi har inte gjort nya tillslag sedan dess. Vi har jobbat med annat som hänt, säger Susanne Axelsson, chef för Linköpings polisområde.

Sedan februari har misstänkta alkoholbussar på väg till Östergötland stoppats i tullen fleral gånger.

För några veckor sedan befann sig Corren i Helsingborgs hamn. Inom loppet av en timme anlände två östgötska bussar till Tullverkets gränskontroll. Bussarna förekommer redan i en östgötsk polisutredning om smuggling. Kort därpå kom en Stockholmsbuss, känd hos polis och tull för omfattande smuggling. Bussen trafikerar regelbundet i Östergötland.

Bussarna stoppades för deklarationskontroll. På den solvarma asfaltsplanen stod de en dryg timme medan samtliga passagerare fick uppge vilken alkohol som tillhörde dem. Medan tulltjänstemän gick igenom dokumentationen väntade passagerare utanför bussarna i klungor och rökte.

En av de östgötska bussarna beordrades sedan att lasta av all alkohol. När deklarationer stämdes av mot last fanns plötsligt tre ton alkohol som ingen ville kännas vid. Detta beslagtogs.

Resten, cirka sju ton, kunde passera som infört för eget bruk uppdelat på passagerarna. Det lastades tillbaka in i bussen som styrde mot Östergötland.

I januari avslöjade Corren alkoholbussarnas upplägg. Bussar lastas med alkohol i Tyskland. För att inte bli av med alkohol i tullen använder bussarna målvakter, som sitter ombord genom gränskontrollerna och säger att alkohol tillhör dem, men kliver av utan alkohol strax efter gränsen.

Utmed E4 lämnas alkohol över till väntande kunder. Då Corren iakttagit bussar i Östergötland har vi sett hur alkohol lastats över i bilar som sedan snabbt försvunnit från platsen. En granskning av dem som lastat har visat personer som tidigare dömts för smugglingsbrott, langning och bidragsfusk.

I januari och februari drev östgötapolisen satsningen Bus stop och gjorde fem tillslag mot misstänkta alkoholbussar. När passagerare tvingades redogöra för vilken alkohol som tillhörde dem blev drygt 20 ton alkohol herrelös – ingen kändes vid den.

– Grov smuggling, konstaterar Joakim Stenman, som var polisens presstalesman för Bus stop.

Correns granskning och uppgifter från personer inom polisen, tullen och från privatpersoner visar att minst tre bussbolag har kört minst två resor vardera varje vecka till Östergötland, ibland fler, sedan i februari. Minst 80 busslaster med svartsprit har landat här.

Correns beräkningar (som stämmer överens med polis, tull och åklagare) visar att en genomsnittlig alkoholbuss gör en ren vinst på 150 000 kronor svart per resa. Ett fåtal personer delar på vinsterna och gör sig själva till svarta miljonärer – varje år.

De cirka 80 busslasterna till Östergötland har dragit in minst 12 miljoner kronor svart till personer med koppling till bussbolagen de senaste fyra månaderna.

Flera år i rad har östgötapolisens verksamhetsplan, beslutad av polisstyrelsen, fastslagit att polisen ska driva en intensiv kamp mot grov organiserad brottlighet som smuggling.

Planerna, som undertecknats av Polisstyrelsens ordförande och länspolismästaren, innehåller skrivningar som: ”Östergötland ska tydligt framstå som ett län där det inte är gynnsamt för kriminella nätverk att verka och etablera sig” och ”Riktade insatser mot langning av alkohol ska genomföras”.

Susanne Axelsson, alkoholbussar fortsätter levererar till Östergötland varje vecka. Hur ser du på det?

– Så här har det sett ut i flera år, så jag är egentligen inte förvånad över att de fortsätter. Det handlar om prioriteringar och resurser. Vi har haft andra saker som kommit in, gängbråk, brott mot barn… Vi måste hela tiden prioritera. Vi vet om problemet men har inte resurser att jobba med det i den utsträckning vi vill.

I arbetsplanen står också: ”Östgötapolisens insatser ska präglas av hårt arbete på bred front i samverkan med berörda myndigheter” och ”Polismyndigheten ska tillsammans med samverkande myndigheter arbeta mot illegal alkoholhantering på alla nivåer”.

På Correns fråga om östgötapolisen samarbetar med Tullverket svarar Susanne Axelsson att man haft samarbete inför tillslagen i Bus Stop.

– Samverkan är det som ger framgång, säger Susanne Axelsson.

Men samverkan har haltat. Ingen inom polisen eller tullen vill tala öppet om det men Corren har kännedom om minst två tillfällen där planerade samordnade insatser mot alkoholbussar mellan polis och tull inte har blivit av med hänvisning till resursbrist.

Bland poliser i kåren finns kritik mot prioriteringar.

– Nyligen var vi femton poliser som stod och bevakade Sverigedemokraternas tal i Norrköping. Där var kolugnt. Där kunde man avsätta femton man men vi får inte jobba mot smugglingen, säger en polis i Norrköping.

Också från åklagarkammaren har det kommit kritik. Efter Bus Stop pågår en omfattande utredning där flera östgötska bussbolag förekommer. En polis har avdelats för att sköta den.

– Det är inte rimligt att en ensam utredare ska dra hela lasset, säger kammaråklagare Eva Nemec Nordh.

I måndags sammanträdde hon med polischef Susanne Axelsson för att diskutera saken.

– Vi ser över hur vi bäst kan rigga det här, säger Susanne Axelsson.

Hon säger att utredningen har svällt och att ärendet anses viktigt men att länet drabbats av andra grova brott som också måste utredas.

– Det är sorgligt men ett faktum att vi tvingas prioritera. Det är i grunden en politisk fråga om resurser. Och jag tror inte andra polismyndigheter har möjlighet att jobba mer med det här. Vi är ju ändå de som gjort något så här långt, säger hon.

Det mest framgångsrika arbetet mot spritbussar tycks dock polisen i Stockholm ha gjort. Den 21 maj gjordes ett välplanerat tillslag mot en gård i Järna där ett misstänkt spritbussbolag haft sin ändstation. Fyra personer sitter nu häktade misstänkta för grov smuggling. Fler är misstänkta.

– Vi hittade stora mängder alkohol. Det här är ett stort smugglingsföretag, säger kammaråklagare Hans Harding som leder utredningen.

Enligt uppgifter till Corren ska flera personer från Östergötland ha funnits ombord vid tillslaget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!