Här kan byggas upp emot 500 nya bostäder

Arbetet fortsätter med Södra stranden, Motalas nya bostadsområde. Här kan byggas 400–500 nya bostäder – men många frågetecken kvarstår fortfarande.

26 november 2016 08:15

Södra stranden är ett av de områden som pekats ut i kommunens översiktsplan som tänkbart för bostadsetablering. Med nära till centrum och med ett fantastiskt läge precis vid Vättern har det länge funnits på politikernas önskelista för exploatering.

– Det är ett väldigt spännande område. Det vore verkligen ett tillskott för Motala om det här blir av. Östergötlands sjöstad behöver sjönära boende och det här är ju verkligen det. Det är också ett attraktivt läge nära naturen, säger kommunalråd Camilla Egberth (S).

Omfattande

Och arbetet med att möjliggöra nya bostäder i området rullar nu på. Stadsbyggnadsenheten håller på med ett planprogram och nu ska förslaget ut på samråd. Och det är ett omfattande förslag. Totalt sträcker sig området mellan Strömbron och Motalabron, men kommer sannolikt att exploateras i etapper där Platens planer för området vid Stenavadet är först ut.

– Men totalt sett skulle det kunna bli 400-500 nya bostäder. Det här blir Motalas nya stadsdel, säger Camilla Egberth.

Det finns också många idéer kring dessa bostäder. En ny variant av bostäder som det talats om när det gäller Södra stranden är flytande villor.

Buller och föroreningar

Men det finns också problem med området. En sådan fråga som utreds parallellt med planprogrammet är buller, främst från järnvägen. En annan sådan fråga är föroreningar.

– Det är sådana frågor som vi verkligen måste titta på, säger Camilla Egberth.

Ställplatsen

Andra saker som måste utredas under arbetets gång är ställplatsen för husbilar samt sjömacken som finns i området i dag. Camilla Egberth säger å ena sidan att ställplatsen kan bli kvar i upp emot tio år till, men tillägger vidare att kommunen nog måste hitta en lösning snabbare än så.

– Vi behöver titta på en alternativ plats och det är också en viktig del i det här arbetet. Inom tre år behöver vi ha en plan på var både ställplatsen och sjömacken skulle kunna vara, säger hon.

Klart i april

Det är dock inte säkert att det blir det nuvarande företaget som driver verksamheten som kommer att få detta.

– Det kan ju finnas fler intressenter, säger Camilla Egberth som ändå betonar att verksamheten är viktig för Motala kommun.

I april nästa år räknar man med att samrådet är genomfört och planprogrammet klart för beslut av politikerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg