"Har aldrig träffat min handläggare"

Arbetslösa i Fas 3 riktar hård kritik mot Arbetsförmedlingen.

9 juni 2014 22:01

– Jag har aldrig träffat min handläggare på Arbetsförmedlingen. Sist jag var där sa de att alla är kontaktpersoner och det skulle jag nöja mig med, berättar en kvinna för Corren.

– Sysselsättningsfasen har utvecklats, vi har stärkt den med fler arbetsförmedlare.

Det uppgav arbetsmarknadsminister Elisa­beth Svantesson (M) nyligen i en intervju med Helsingborgs Dagblad. Om det stämmer har majoriteten av de personer i Fas 3, eller Sysselsättningsfasen, som besvarat Correns enkät missat den förstärkningen. Av de 337 svarande säger 240 personer, eller 71 procent, att de träffar sin handläggare på Arbetsförmedlingen mindre än en gång per månad.

I enkäten berättas historia efter historia om arbetslösa som aldrig har träffat sin handläggare och om arbetslösa som gång på gång fått upplysning via brev om att de tilldelats ny handläggare men aldrig hinner träffa denne förrän det kommer ett nytt besked om byte.

Andra anser att de mötts av oinsatta och ointresserade handläggare som inte kan hjälpa dem vidare.

– Jag har skickats runt bland sju olika arbetsförmedlare de senaste två och ett halvt åren. Av dem har jag mött en personligen, säger en kvinna.

– När man hamnar i Fas 3 slutar Arbetsförmedlingen bry sig, anser en man.

– Arbetsförmedlingen gör inga kontroller eller ställer krav på anordnarna som tar emot oss. Det är bara på pappret. Vad som händer i verkligheten ser de inte, berättar en annan man.

– De som jobbar på Arbetsförmedlingen får eller klarar inte att hjälpa de arbetslösa på individnivå, säger en kvinna.

Peter Holmsten, chef för Arbetsförmedlingen i Linköping, säger att hans medarbetare ofta är pressade av administration och frustrerade över att ha för lite tid för besök på arbetsplatser och möten med arbetsgivare.

– Jag tycker inte alltid att uppdragen som Arbetsförmedlingen får från regeringen, och de resurser som vi får för att klara uppdragen, går hand i hand, säger Peter Holmsten.

Många av Fas 3-deltagarna i Correns enkät vittnar också om att de känner sig rädda för Arbetsförmedlingen. De ser Arbetsförmedlingen som en kontrollinstans som man inte ”bör bråka med” och är rädda att framföra kritik eller krav. De anser sig vara i en utsatt position som arbetslösa och är oroliga för att bli avstängda och förlora sin ekonomiska ersättning.

– Jag pratar gärna med er reportrar men vägrar medverka med namn eller bild, jag vill inte få problem med Arbetsförmedlingen, säger­ en man i 50-årsåldern till Corren.

Peter Holmsten bekräftar att Arbetsförmedlingen är en kontrollinstans.

– Ja, det är en del av vårt uppdrag, det är inget att hymla med. Men vi ska givetvis sköta det på ett snyggt och bra sätt och bemöta människor respektfullt. Ibland lyckas vi inte, men vi har otroligt mycket kontakter och samtal och det är en bråkdel som inte funkar.

Peter Holmsten uttalar ingen egen uppfattning om åtgärden Fas 3 utan hänvisar till politikerna.

– Jag tycker mig se en frustration över systemet hos arbetssökande. Det är viktigt att framhålla att det inte är Arbetsförmedlingen som har infört Fas 3. Vi är en politiskt styrd myndighet som får ett uppdrag.

Peter Holmsten betonar också att ingen ska vara rädd för att framföra åsikter kring Fas 3-platser till Arbetsförmedlingen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!