Halv miljon för att hjälpa öring och ål

Tekniska Verkens kraftverk i Motala ström försvårar för lekande fiskar. Därför ska de betala ersättning. Länsstyrelsen tyckte att summan var för låg och gick till domstol.

14 december 2016 08:30

För att få bruka kraftverket i Strömmen i Motala måste Tekniska Verken betala för ålutsättning och åtgärder för att främja lax och öring. Men hur mycket har blivit en fråga som företaget och länsstyrelsen blivit oense om. Tekniska Verken hänvisar till ett avtal från 1980 som säger att de ska betala 90 000 för laxåtgärder och 10 000 kronor för ålutsättning. Länsstyrelsen menar att summorna är lång ifrån realistiska utifrån dagens kostnader och gick därför till domstol för att få dem reglerade.

Väl i mark- och miljödomstolen lyckades dock parterna komma överens. Det nya avtalet innebär att Tekniska Verken framöver betalar en halv miljon kronor för fiskets främjande i Vättern gällande öring och lax samt 155 000 kronor för ålutsättning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa