Gränsen mellan städerna ska rivas

Nu ska gränserna mellan Linköping och Norrköping öppnas. Och det ska hända på en stor konferens där kommuner, näringslivet och region Östergötland träffas den 21–22 november i Kolmården.

20 november 2017 12:00

Näringslivet och offentliga aktörer får nu ett tillfälle att träffas på ett sätt som flera aktörer har efterfrågat. Östgötamedia arrangerar tillsammans kommunerna, Östsvenska handelskammaren och Region Östergötland två dagar av nätverkande aktiviteter på Kolmårdens djurparks konferensanläggning.

– Det finns 200 platser och det är nu 150 anmälda. Vi har representanter från storindustrier som Saab, Toyota, Siemens och Holmen på plats. Och vi har två bra föreläsare, Anna Felländer och Marcus Oscarsson. Och så blir det underhållning med soulsångaren Eric Gadd, säger Jessica Stille på Östgötamedia.

Kommungränser är inget som näringslivet lägger någon större vikt vid. Och tanken med East Sweden business meeting är att sänka trösklarna ytterligare mellan Linköping och Norrköping.

– Det är klart att vi redan samarbetar, men vi noterar att det inte finns ett sådant här sammanhang där man kan gå på djupet och också träffa näringslivet och diskutera regionala frågor, säger Pia Carlgren, näringslivschef på Linköpings kommun.

I Linköpings kommuns nya näringslivsstrategi framgår att Linköping ska ha en tydlig regional position. Från Linköpings kommun kommer ett tiotal personer att vara med.

– Det handlar om både politiker och tjänstemän, KS-ordföranden Kristina Edlund (S) kommer att närvara, säger Pia Carlgren.

Är det några frågor som ni behöver fokusera på?

– Arbetskraftsbristen i länet är ett exempel. Det finns jobb, men det saknas arbetskraft som kan ta dem, säger Pia Carlgren.

Region Östergötland skickar också ett tiotal tjänstemän och politiker till konferensen.

– Vi har ju det regionala tillväxtansvaret i Östergötland. Att skapa den här sortens arenor är viktigt. Det är också roligt att det är ganska lätt att alla aktörer är på tårna och att sådana här arrangemang blir till. Sedan får vi utvärdera efteråt om detta var rätt form, säger Andreas Capilla, utvecklingsdirektör på Regionen.

Vilka utmaningar finns det i länet?

– Väldigt mycket är fantastiskt här. Men vi har sociala utmaningar. Vi har massor av arbetskraft att ta tillvara på med nysvenskar som kommit till oss de senaste åren.

Norrköpings näringslivschef, Pontus Lindblom, anser också att kompetenförsörjningen är den största frågan.

– Den har vi på agendan hela tiden. Vi måste också skapa strategier för en kommande lågkonjunktur. Norrköping och Linköping är draglok i regionen. Vi måste tydliggöra vårt samarbete och det här är ett sätt. Vi måste också stötta de mindre kommunerna och vi ska fortsätta att jobba tillsammans för stora etableringar i länet.

– Men sedan är det viktigt att vi levererar. Efter det här mötet måste det bli något av det också, säger Pontus Lindblom.

Johanna Palmér, vd på Östsvenska handelskammaren, tror starkt på det här sammanhanget:

– Näringslivet tycker att det här är bra. Företagen behöver träffa offentliga sektorn och diskutera.

Behövs det middagar och events för att detta ska bli av?

– Jag anser det. Framgång beror på vilka man känner och vad man kan. Det är när man sitter under avslappnade former som man lär känna varandra, säger Johanna Palmér.

East Sweden business meeting Huvudföreläsare

En dygnslång konferens i Kolmården, med 200 platser. Till för att näringslivet och offentliga sektorn ska träffas och diskutera viktiga frågor, under avslappnade former.

Konferencier: Kommunikatören Linda Nyberg, känd som journalist och programledare på olika tv-kanaler.

Fyra företag kommer att berätta sin historia: Toyota Material handling (BT), Platinum cars, Epishine och Arbetsfabriken.

Middag med underhållning av svenska soulstjärnan Eric Gadd.

Specialgrej: Man kommer att byta platser mellan varmrätt och efterrätt. Syftet är att knyta kontakter. De blir också speedmeeting-aktiviteter under dagarna.

Anna Felländer: Tidigare chefsekonom och framtidsekonom/digitaliseringsekonom på Swedbank som nu bland annat är Start-up rådgivare och styrelseledamot för Whispr Group, ett analysföretag som använder sig av AI och big data för att hjälpa sina kunder att förstå vad som sägs om dem i sociala och traditionella medier. Disney, Spotify och Coca-Cola finns bland Whispr Groups kunder.

Marcus Oscarsson: Han har arbetat som Nordenkorrespondent för brittiska The Times, The Sunday Times och Daily Mail och som reporter på The Daily Telegraph och nyhetsbyrån Global Post i USA och har bevakat flera president- och parlamentsval i Skandinavien. I Sverige har han verkat som lokalredaktör vid Barometern-OT. Oscarsson är anlitad som politisk expertkommentator, främst i TV4. Han har också arbetat vid bland annat Finansdepartementet, Riksdagen och statsrådsberedningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa