Rimasters arbete med att införliva nyanlända medborgare i företagets produktion inleddes hösten 2016.

Skälen var flera: Ta samhällsansvar, få nyanlända i arbete och motverka utanförskap samt att säkra ett stort rekryteringsbehov.

Fem personer med varsin fadder ingår i satsningen som går från instegsjobb till tillsvidareanställning.

De fem är spridda över olika grupper inom produktionen. Syftet är att de ska prata svenska så mycket som möjligt.

Rimaster har gått grundligt tillväga i nära samarbete med arbetsförmedlingen i Kisa och det lokala facket.

Mathias Nilsson, vd vid Rimforsafabriken, betonade att projektet är "i det närmaste kostnadsneutralt".

– Och det går inte ut över ordinarie bemanning eller vår expansion i Sverige.

Per Carlsson, företagets grundare och styrelseordförande, är nöjd.

Han konstaterar att fördomar och förutfattade meningar har kommit på skam i möten mellan människor från vitt skilda kulturer.

Visserligen tappade företaget fyra nyanlända vid årsskiftet efter ett rykte om att instegsjobb inte skulle leda till anställning.

De ersattes snart av andra som på sikt kan räkna med att ha sin försörjning tryggad.

Mikael Sjöberg gillade vad han hörde.

– Det här är ett skolexempel på hur systemet ska fungera med anställningsstöd.

Så ser det inte ut i övriga Sverige även om en viss islossning börjar märkas.

Vad krävs för att proppen ska gå ur?

– Att vi förenklar våra regler hos arbetsförmedlingen och regeringen.