Export stoppas från Linköping och Norrköping

Totalt stopp för export av höns- och äggprodukter från Linköping och Norrköping. Det blir en av konsekvenserna efter utbrottet av Newcastlesjukan i Linghem.

17 oktober 2017 19:45

På tisdagsmorgonen avlivades 14 000 höns på gården i Linghemstrakten efter att smittan konstaterats. Redan i fredags fattade Jordbruksverket beslut om att under femton dagar införa en inre skyddszon på tre kilometer runt gården, samt en yttre övervakningszon på en mil. Det betyder restriktioner om bland annat transporter av fjäderfän, och rör även hobbybesättningar och burfågel.

– Det påverkar den drabbade ägaren, men också gårdar omkring. De stärker rutinmässigt sitt smittskydd. Det är viktigt att man inte åker mellan gårdarna och man kan behöva spola av sina däck när man lämnar en gård, säger Lena Hult, smittskyddssamordnare på Jordbruksverket.

Inom skydds- övervakningsområdena runt Linghem finns ett tiotal kommersiella hönsgårdar. De riskerar nu en kraftig inbromsning under två veckor.

– Vi jobbar på att hitta lösningar för transporter i den yttre zonen. Men vi har inte haft några framgångar där ännu, säger Lena Hult.

Mot bakgrund av detta har man också stoppat all export av hönsprodukter från Linköping och Norrköping – till länder utanför EU.

– Vi gör det i förebyggande syfte. Vi vill undvika att länder utanför EU stoppar sin import från stora delar av Sverige. Inom EU har vi tydligt skrivna smittskyddsdirektiv som reglerar detta. Där räcker det med att stoppa export från skyddszonerna, säger Lena Hult.

Utbrottet av fågelinfluensa förra året fick omedelbart effekter på exporten till bland annat Malaysia. Den totala produktionen i Sverige landade på cirka 116 miljoner ton under 2016. Större delen av svenska hönsprodukter säljs i Sverige, men exporten av kycklingvingar och slaktbiprodukter växer. Omkring 20 000 ton produkter exporterades 2016, varav en stor del av detta går till Danmark och sedan vidare utanför EU.

Vd:n för branschorganisationen Svensk fågel, Maria Donis, välkomnar beslutet.

– Det är bra, eftersom det kan ha ett bra signalvärde. Vissa länder nöjer sig med ett stopp från en kommun, andra stänger hela Sverige. Det går väldigt mycket politik i den här frågan. Rent praktiskt påverkar det inte våra medlemmar, eftersom vi inte har någon export från Linköping och Norrköping.

Redaktionen har sökt den drabbade gårdsägaren.

Skydds- och övervakningsområden

Utbrottet skedde i Linghemstrakten. Nu inför Jordbruksverket restriktioner i femton dagar för ägare av fjäderfän i området. Skydds-och övervakningsområdet finns preciserat på www.jordbruksverket.se. Området inom en mils radie sträcker sig till Ekängen, Roxenbaden och Skärblackas utkanter, Norsholm, Askeby samt Tallboda.

Exportförbud: Gäller fjäderfäprodukter från Linköping och Norrköping närmaste veckorna.

Restriktionerna: Förbud mot transporter av alla levande fåglar, kläckägg samt fågelprodukter i skyddszonerna.Fjäderfän ska hållas inomhus, eventuell matning utomhus ska ske under tak.

Risken för sällskapsburfåglar inomhus är minimal men även dessa kan i praktiken sprida smittan.

Förbud mot utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Se mer: www.jordbruksverket.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa