Ditt beteende kommer att övervakas

Automatiserad övervakning för att upptäcka sabotage och terroristhot mot samhällsviktiga funktioner kommer att bli vanligare i framtiden. Men hur påverkas den personliga integriteten?

7 oktober 2016 11:30

– Automatisering är absolut något som vi kommer att få se mer av. Det är nödvändigt att kunna övervaka stora områden på ett effektivt sätt. Den forskning vi bedriver ligger i framkant i världen, säger David Lindgren, projektledare.

I veckan har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) hållit en konferens med ett 40-tal deltagare från flera länder inom ramen för EU-projektet P5. Det är ett treårigt projekt som nu avslutas. Deltagare har bland annat varit universitet och en rad olika myndigheter i Europa. En del av forskningen har bedrivits i Linköping. Här har man bland annat arbetat med värmekameror för att tidigt upptäcka rörelser, exempelvis utanför ett kärnkraftverk.

Under konferensen visades olika exempel på övervakning. Ett av de mer spektakulära handlar om hur man kan upptäcka beteenden som avviker genom statistik i ett smart dataprogram.

– Kameran och programmet registrerar olika aktivitetszoner och kan på så vis "förstå" var det finns en naturlig mötesplats eller väntplats. Den kan också notera riktningar och larma när någon person rör sig på ett sätt som inte är normalt, beskriver Luis Patino, från University of Reading i England.

Allra effektivast blir övervakningen när man kombinerar exempelvis rörelseregistrering med kameror, värmekameror och kanske till och med radar.

– Då uppstår stora möjligheter att tidigt kunna upptäcka och varna för hot, konstaterar David Lindgren.

Här finns flera användningsområden, inte bara skydd av samhällsviktiga anläggningar. Under en öppen diskusson vid konferensen konstaterade en av de internationella representanterna att systemet med aktivitetszoner och rörelsemönster skulle kunna upptäcka självmordsbenägna personer.

Samtidigt finns en stark oro för att kränka den personliga integriteten med övervakning.

– Den kommer vi aldrig att komma ifrån, och därför ingår etik i utvecklingen av systemen, säger FOI-forskaren Niclas Wadströmer.

Han tror att samhället börjar vänja sig vid kameraövervakning.

– Att en kamera finns på en offentlig plats behöver inte betyda att man blir registrerad. Det är avvikande rörelser som är intressant för dem som bevakar ett skyddsområde, säger Niclas Wadströmer.

P5-projektet

Ett treårigt projekt med nio europeiska partners som leds av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Oskarshamns kärnkraftverk har deltagit som behovsägare och styrt forskningen mot relevans speciellt för skydd av kraftstationer. En stor del av forskningen har lagts på utveckling av metoder för automatisk upptäckt i kameror, värmekameror och radar samt fusion av all data i ett sensornätverk.

Se mer: www.p5-fp7.eu

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin