De kräver mer information om gästhamn

Mer information. Det är kravet från länsstyrelsen när det gäller kommunens ansökan om ny gästhamn. Dessutom vill han se skyddsåtgärder så att föroreningar inte sprids.

7 mars 2017 16:00

Motala kommun och Kanalbolaget vill bygga ut gästhamnen. Men för att göra det krävs tillstånd och just nu ligger frågan hos mark- och miljödomstolen i Växjö. De har skickat ärendet på remiss och i sitt svar påpekar länsstyrelsen i Östergötland att det saknas information om hur man kommit fram till hur stor gästhamnen ska vara. Det saknas också en bedömning om hur mycket en ökad båttrafik kommer att påverka naturmiljön. Det är faktorer som länsstyrelsen anser att domstolen bör väga in när de tar sitt beslut.

Dessutom menar länsstyrelsen att man vid ett eventuellt bygge måste vidta skyddsåtgärder så att eventuella föroreningar inte ska spridas, att arbetet inte får ske mellan 1 maj och 31 augusti och att förorenad sediment måste tas om hand korrekt.

Den nya hamnen är tänkt att få cirka 40 nya båtplatser och kommer att vara mer anpassad för event och aktiviteter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa