Leksaksfabriken rivs – ska bli villatomter

Den gamla leksaksfabriken i Boxholm kommer att rivas för att ge plats för 10 till 12 villatomter.
Den gamla leksaksfabriken i Boxholm kommer att rivas för att ge plats för 10 till 12 villatomter.

Ett stenkast från badet skapas ett tiotal villatomter. Men oppositionen vill utreda marken mer noggrant för eventuella giftrester.

Boxholms kommun 11 september 2019 08:00

Det rör sig om den före detta leksaksfabriken vid Strömslundsvägen invid Svartån. Fastigheterna Timmerö 1:27 och 1:100 är på cirka ett hektar tillsammans och här ligger Allan Carlsson Leksaksfabrik, där det bland annat tillverkats klassiska labyrintspel i trä.

Boxholms kommun har skrivit köpeavtal med ägaren Åke Carlsson. Det handlar om att det kommunala bolaget Boxholmshus AB förvärvar marken. Drygt 1,7 miljoner kronor är det överenskomna priset. På måndagen togs beslutet i Boxholms kommunfullmäktige om att genomföra köpet.

Men politikerna var inte eniga. Centern och Sverigedemokraterna ville att man skulle skjuta upp beslutet och utreda frågan vidare.

– Vi har inte sett några mätningar av vad som finns i marken. Här har under många år funnits en fabrik som använt lösningsmedel, menar Ian Jamieson (C).

Han och Centern betonar att man inte är emot tanken på villatomter, men de vill ha en grundligare utredning före beslut. Tillsammans med SD reserverade man sig mot beslutet.

Göran Lundström, kommunchef i Boxholm, menar att det gjorts en grundlig utredning. Från det värderade marknadsvärdet har man dragit av förväntade kostnader för rivning av de gamla fabriksbyggnaderna på marken, samt eventuell sanering av jorden där verksamhet bedrivits.

 –  1,5 miljoner kronor är avdraget från marknadsvärdet, varav en miljon för rivning och 500 000 för sanering, säger Göran Lundström och förstår inte alls kritiken från oppositionen.

Till de kostnaderna kommer sedan kommunens arbete med att ta fram en ny detaljplan som medger bostadsbyggande på området, samt att bygga gator och olika anslutningar till de framtida villorna.

Kommer kommunen att få tillbaka de pengarna när man säljer tomterna?

 – Det tror jag. Och även om man inte får det så innebär det stora framtida skatteinkomster för kommunen om det blir 10– 12 nya familjer som flyttar in.

Han menar att Boxholmshus projekt i Bjursholm har gått ihop sig trots att det är betydligt mer svårarbetade markförhållanden där. Det borgar för att detsamma kommer att gälla i Timmerö.

Ian Jamieson håller med om att det är bra för kommunen att skapa attraktiva småhustomter och att det på sikt blir en vinst för kommunen tack vare att inflyttning genererar skattepengar.

– Men det har gått för fort fram. Och vi har inte fått veta varför det är så bråttom, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa