Skogs-Saras koja märktes ut

Inte bara gamla torp kan återfå sin historia med en skylt. Det kan även en riskoja i skogen.

20 maj 2019 18:30

I onsdags var medlemmar från föreningen Krafttaget, Ekeby hembygdsförening och Boxholms OK på platsen där den numera kända Skogs-Sara hade sin kula.

Föreningarna genomför årligen torpmärkningar. Men denna gång var det inte ett torp utan en koja som fick en minnesskylt.

Skogs-Sara hette egentligen Sara Margareta Netz och föddes i Rumskulla socken 1842. Hon trivdes uppenbarligen inte där hon bodde på fattighuset utan rymde och tog sig till kojan i Österskogen gång på gång.

Runt 35 personer närvarade då stolpen med skylt göts fast vid det stora stenblocket där Sara hade sin koja och Klas Johansson berättade lite om Skogs-Saras öde.

En pil har dessutom satts upp vid motionsspåret.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sune Johansson

Ämnen du kan följa