Ovårdad tomt måste städas

En fastighetsägare i Boxholm måste städa sin ovårdade tomt. Annars väntar ett vite på 37 000 kronor. Det har Mark- och miljödomstolen slagit fast i en dom.

3 juni 2019 09:09

Byggnadsnämnden i Boxholms kommun har under flera års tid försökt att förmå fastighetsägaren att skapa ordning på sin tomt. Alla försök att förmå mannen att städa tomten har dock hittills varit förgäves.

Den 10 januari 2017 beslutade byggnadsnämnden att hota fastighetsägaren med ett vite på 37 000 kronor. Senast den 1 maj 2017 skulle tomten vara städad.

Nämnden krävde att mannen skulle ta bort tomma och fyllda sopsäckar, glasflaskor, tomma och fyllda kartonger, marksten, nedsågat sly, träavfall samt övrigt löst avfall.

Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen – som dock gick på nämndens linje men gav mannen ytterligare tid på sig för att städa tomten.

Fastighetsägaren vägrade att acceptera beslutet och överklagade till Mark- och miljödomstolen. Han påstod att han skulle vara trakasserad av sina grannar och uppgav att han har mycket små reserver för att återställa tomten.

Mark- och miljödomstolen delar dock länsstyrelsens uppfattning. Mannen måste nu städa tomten. Annars väntar ett vite på 37 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist

Ämnen du kan följa