Nu måste sågverket saneras

Kanske säljs det uppköpta sågverket i Boxholm vidare, enligt den nya ägaren. Samtidigt kräver länsstyrelsen att ägarföretaget nu ska sanera delar av det förorenade området.

18 mars 2018 21:00

Boxholm

Två dammar på sågverksområdet är förorenade, verkstaden, smörjoljelager och andra byggnader kan också behöva saneras. Det konstaterar länsstyrelsen i Östergötland och kräver nu att sågverkskoncernen Vida AB, som köpte sågverket av Rörvik Timber Boxholm AB förra året, vidtar åtgärder.

Köpet blev ett faktum i augusti 2017 och sedan överlåtelsebesiktningen har länsstyrelsen uttryckt att Vida AB behöver åtgärda bland annat de två förgiftade så kallade sedimentationsdammar som finns på området.

Nu kommer länsstyrelsen med ett formellt föreläggande mot Vida AB.

– Vi kommer att fixa till det här, självklart. Vi har inga avsikter att inte sköta miljön, säger Santhe Dahl, vd för sågverkskoncernen Vida AB.

Efter köpet valde Vida AB att genast lägga ned sågverket i Boxholm med hänvisning till att anläggningen varit dåligt underhållen under lång tid och krävde för stora investeringar för att vara lönsam. ”Vi vet inte vad vi ska göra med marken men järnvägen och riksvägen som går utanför kan säkert komma till nytta på något sätt”, sa Vidas koncernchef Santhe Dahl i en intervju med redaktionen vid nedläggningen.

I kontakt med länsstyrelsen i Östergötland har Vida fortsatt att framhålla att man inte vet vad lokalerna ska användas till eller om några lokaler ska rivas.

Varför ville ni köpa sågverket?

– Vi såg en potential i att använda en del av maskinerna på anläggningen till våra andra anläggningar på andra orter, säger Santhe Dahl.

Tänker ni att ni ska fortsätta äga området eller tänker ni sälja vidare?

– Allt är till salu om man får tillräckligt bra betalt. Det kan mycket väl vara så att vi avyttrar området om det dyker upp en intressent med en bra idé, säger Santhe Dahl.

Miljöbesiktningen som gjordes då köpet gick igenom visade att avrinning från en bevattningsdamm som hör till sågverket behöver åtgärdas. Vida AB har velat skjuta upp åtgärder eftersom dammen inte ska användas. Länsstyrelsen konstaterar att boende intill området klagat på dålig avrinning och kräver att Vida AB redovisar vad företaget tänkt göra åt problemet.

I februari 2017 varslades 37 anställda vid sågverket om uppsägning på grund av dålig lönsamhet. Då Vidas köp blev känt väcktes hoppet om fortsatt drift men senare stod det klart att Vida avsåg att lägga ned verksamheten. Vida, med säte i Alvesta, äger nio sågverk och har cirka 900 anställda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Eriksen

Ämnen du kan följa