Kritiseras – på punkt efter punkt

Boxholms kommun får rejäl kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när det gäller omhändertagande och placering av ett syskonpar. Nämnden har inte sett till barnens bästa, skriver IVO som i punkt efter punkt påpekar brister.

16 januari 2019 20:30

LÄS MER: Tvångsflytten av Boxholmsbarnen

LÄS MER: Polis hämtade Boxholmsbarnen – igen

LÄS MER: Ny granskning av omhändertagna barn

Nämnden har inte haft barnperspektiv i handläggningen, skriver IVO. Nämnden har inte utrett nätverkets betydelse för barnen och inte heller främjat barnens kontakter med nätverket. Nämnden har inte sett till att barnens skolgång har fungerat.

Nämnden har inte tillgodosett barnens behov av hälso- och sjukvård. När nämnden i oktober lät polis hämta barnen från ett familjehem följdes inte lagstiftningens intentioner.

Mer: nämnden har brustit i sitt bemötande. Nämndens utredningar och dokumentation har inte utförts korrekt i alla delar.

Dessutom vill IVO särskilt påpeka att nämnden har skyldighet att ge stöd till sin personal för att säkerställa att den följer regler och lagar. Nämnden har också skyldighet att ge stöd till familjehem.

Vad är allvarligast, menar IVO?

– Att man inte har sett till barnens bästa, säger Annika Lissel, föredragande på myndigheten.

– Bemötandet innehåller också omfattande brister, och det är särskilt allvarligt när det gäller barn.

– Vi får ta till oss av kritiken, säger Göran Lundström, social- och kommunchef i Boxholm. Vi får se vad vi har gjort fel, vad vi hade kunnat göra annorlunda och vad som kan göras bättre i framtiden.

Göran Lundström har tidigare sagt att han har svårt att tro att IVO ska hitta brister i handläggningen, och att han känner sig trygg inför granskningen.

Är du förvånad över IVO:s kritik?

– Ja, lite förvånad är jag. När det gäller våra placeringsbeslut har vi inte haft så många alternativ. Kritiken handlar snarare om bemötandet och det måste vi titta på.

– Om bemötandet i det här ärendet kan kritiseras får vi kanske anta att det behöver ses över i andra ärenden också. Vi ska jobba med bristerna, det är en ständig process.

De båda barnen som ärendet rör är idag 12 och 17 år. Barnens mamma gick bort i augusti 2017. Deras pappa kunde av olika skäl inte ha barnen hos sig, så de bodde hos sin mormor och hennes sambo i Boxholm. Kommunen ansåg dock att mormors hem inte kunde godkännas som familjehem. Barnen måste flytta, mot sin vilja.

I februari förra året hämtades barnen av polis och fördes till familjehem i Stockholm.

Därefter har barnen varit placerade i ett tillfälligt nätverkshem och i ett annat familjehem. Så småningom delades syskonen. Det yngre bor nu i ett HVB-hem i norra Småland, det äldre i ytterligare ett familjehem.

– Mikael vill inget hellre än att komma hem till oss igen, säger mormor Leena Kulojärvi. På tre månader har vi setts tre timmar i jul.

– Maria har nu funnit sig tillrätta i familjehemmet i Stockholm. Det går bra för henne, och hon vill läsa vidare där. Hon är ju 17 år.

Mormor Leena och hennes sambo Niilo är nöjda med slutsatserna i IVO:s utredning.

– Det känns väldigt skönt, säger Leena, att någon har lyssnat på oss – och framför allt på barnen.

Det här är den andra utredningen som IVO gör om Boxholmsbarnen. I maj förra året kom IVO fram till att ärendet i det stora hela hanterats formellt korrekt.

Men klagomålen fortsatte att komma in, och så småningom beslutade IVO att granska handläggningen. Nu har alltså resultatet kommit, i ett långt dokument som riktar svidande kritik mot kommunen. Senast 15 mars måste Boxholms kommun redovisa sin inställning till bristerna och också hur de ska åtgärdas.

Fotnot: Barnen heter något annat i verkligheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Hasselqvist

Ämnen du kan följa