Bebis svårt bränd vid omskärelse

En två månaders pojke blev allvarligt brännskadad i samband med en omskärelse vid den privata kliniken Laser Beauty Way i Linköping. Nu förbjuds kliniken att utföra ingreppen och den ansvariga läkarens lämplighet utreds nu av Inspektionen för vård och omsorg.

26 oktober 2018 06:00

Under loppet av ett halvår har läkaren Rasheed Karim Rishad skadat tre pojkar i samband med omskärelser. Ingreppen har utförts på Laser Beauty Way Clinic i Linköping som även är en skönhetsklinik. I samtliga fall har läkarens agerande lett till allvarliga konsekvenser.

I fallet med den två månader gamla pojken blev skadorna mycket allvarliga och han vårdas nu på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Vi vet inte hur det ska gå, säger pojkens mamma Hiba. Han har fått nekros på sin penis, alltså död vävnad och läkarna säger att vi nog får låta det ramla av innan läkarna vet vad de kan göra.

Det var den 2 oktober i år som Hiba tog med sin son till kliniken för att han skulle omskäras, ett ingrepp som är lagligt i Sverige sedan 2001. Vid omskärelse tas hela eller delar av förhuden på penis bort. Detta görs ofta av medicinska, estetiska eller religiösa och kulturella motiv.

Den här dagen skulle läkaren använda en nyinköpt så kallad diatermiapparat som används för att bränna bort vävnad med hjälp av elström.

– Jag kände direkt att det inte gick bra, säger Hiba. Läkaren sa något på arabiska och jag förstod inte vad han sade, men till slut berättade han att han var bränd. Men han sade inte hur allvarligt det var och satte på förbandet snabbt. Jag frågade om jag skulle åka till sjukhuset men det sa han att jag inte behövde, säger Hiba.

Men när hon kom hem såg hon att sonen hade svåra smärtor och inte kunde kissa. Hon åkte till Universitetssjukhuset.

– Min första oro var att han inte hade kissat. Jag ville ta bort förbandet, men det var ingen som ville göra det. Det tog flera timmar innan en kompetent läkare kunde sätta en kateter på honom. Dagen efter när vi var på barnkirurgen träffade vi en läkare som tog bort förbandet och han fick en chock.

När ärendet hamnade på bordet hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO, blev fallet det tredje sedan mars 2018 där ett barn hade skadats allvarligt av samme läkare. I första fallet drabbades en pojke av en livshotande reaktion med kramper och andningssvårigheter efter att läkaren använt bedövningsmedlet Lidocain som ska undvikas på nyfödda.

I juni fick en sjuårig pojke tas till sjukvård efter att en kompress hade lött fast vid penisen. Kompressen avlägsnades sedan under narkos. Det visade sig också att pojken hade varit vaken under ingreppet trots att äldre barn som genomgår omskärelse i första hand ska sövas ned.

I samband med det första ärendet inledde IVO en tillsyn på kliniken och upptäckte då att den inte var anmäld som vårdgivare vilket är ett brott mot patientsäkerhetslagen. IVO har även granskat en rad andra patientärenden på kliniken och upptäckt stora brister, bland annat när det gäller att fråga äldre barn om de vill genomgå ingreppet. Likaså finns stora brister när det gäller att få medgivanden i fall där det finns två vårdnadshavare. I fem av sju fall hade medgivande bara lämnats av en part. I två fall fanns inga underskrifter alls.

Den ansvarige läkaren Rasheed Karim Rishad har en historik med brister. År 2011 beslutades att han skulle få en prövotid på tre år efter att i 14 fall inte utfört åderbråcksoperationer "enligt vetenskap och beprövad erfarenhet". Den typen av operationer har han även utfört under sin tid på Laser Beauty Way Clinic.

– Hur kan en sådan läkare få fortsätta, undrar Hiba som nu oroar sig över vad som ska hända hennes son.

– Kommer han kunna kissa? Kommer han kunna ha sex? Det är fruktansvärt det som har hänt.

Den ansvariga specialistläkaren på Universitetssjukhuset har meddelat IVO att han har svårt att förstå hur skadorna har uppkommit. Han kontaktade då Rasheed Karim Rishad som gav två olika versioner om vad som hade hänt. När vi söker Rasheed Karim Rishad per telefon vill han inte ge någon kommentar.

– Jag kan inte prata, jag är mycket sjuk, säger han.

Vi erbjuder honom även att skriva en kommentar via sms eller e-post men han har inte svarat på det. Han har tidigare uttalat sig i Expressen om fallet där han säger:

– Pojken fick en brännskada och jag är mycket ledsen för det, för jag har ingen förklaring till vad som hände. Vi har använt samma diatermi många gånger och inget har hänt. Men jag misstänker att det är något fel på den här apparaten som vi nyligen beställt från Storbritannien, den är specialgjord för omskärelse och det var första gången vi använde den.

Den 23 oktober beslutade Inspektionen för vård och omsorg att förbjuda både omskärelse och åderbråcksoperationer på Laser Beauty Way Clinic under sex månader till att börja med.

– När den tiden har löpt ut tar vi ställning igen om vi ska förlänga prövotiden eller om det finns skäl för ett helt förbud att utföra hälso- och sjukvård, säger Eleanor Hedberg, föredragande i ärendet på IVO. Men skulle man visa under den här tiden att man klarar det här så får man fortsätta med hälso- och sjukvård.

IVO har även startat ett ärende för att utreda om läkaren är lämplig att fortsätta sin yrkesutövning.

– Vi kommer att göra ett individärende och när vi har gjort vår utredning och finner fog för det så anmäler vi det till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Vi har gjort upprepade försök att få en kommentar av den ansvarige verksamhetschefen vid Laser Beauty Way Clinic, Nada Garamusi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser

Ämnen du kan följa