Barndiabetesfonden riskerar mista 90-konto

I oktober förra året fick Barndiabetesfonden en varning av Svensk insamlingskontroll. Under flera års tid har fonden delat ut för lite pengar.

20 december 2012 06:30

Ett av kraven för att behålla 90-kontot är att organisationen använder som mest 25 procent av de insamlade pengarna till administration. Åtminstone 75 procent givarnas pengar ska gå till verksamheten.

Men under tre år i rad levde Barndiabetesfonden inte upp till det kravet. År 2007 gick 62 procent till ändamålet, 2008 endast 48 procent och 2009 var utdelningen 60 procent.

Riskerar 90-kontot

Under de tre aktuella åren samlade Barndiabetesfonden in nästan 23 miljoner kronor, men delade bara ut 13 miljoner kronor, enligt Svensk insamlingskontroll.

Så i samband med 2010 års granskning, som släpar efter nästan ett år och gjordes under förra året, utfärdade Svensk insamlingskontroll en skriftlig varning till Barndiabetesfonden.

– Om de bryter mot våra föreskrifter fler gånger ser vi till att 90-kontot dras in, säger kanslichefen Eva Birath.

Dyr telefoninsamling

Förklaringen till de låga utdelningsprocenten är att Barndiabetesfonden under en längre tid har genomfört ”fundraising” per telefon. En insamlingsmetod som visade sig kosta allt för mycket i förhållande till vad den drog in.

– De hade för höga insamlingskostnader och det gjorde att vi hade den här kritiken mot dem, säger Eva Birath.

I styrelseprotokollen från 2010 går det att utläsa att fonden har problem med att behålla 90-kontot. I juli samma år skickades en skrivelse in till Svensk insamlingskontroll där man framför ”synnerliga skäl” för att komma undan det 75-procentiga utdelningskravet.

Tagit av kapitalet

– Men vi godtog inte deras förklaring. Vi tyckte inte att de hade synnerliga skäl. Det var därför vi gav dem en varning, säger Eva Birath.

I stället fick Barndiabetesfonden lämna in en plan på hur de skulle kunna bättra sig. År 2010 blev utdelningen till sist 124 procent och 2011 låg den på 100 procent. Det betyder att fonden har tagit av det egna kapitalet och dessutom delat ut mer pengar än vad som behövs.

Enligt förra årets granskning är fondens kapital nu 18,5 miljoner kronor, vilket är två miljoner kronor mindre än året innan. Det är också det lägsta kapital som fonden haft åtminstone de senaste sju åren.

Vill prata om priset

Svensk insamlingskontroll tänker kalla Barndiabetesfonden till sig i januari för att diskutera Johnny Ludvigssons pris. Sedan 2009 delar fonden årligen ut 300 000 kronor av givarnas pengar i form av prisen. De är personliga och måste inte gå till forskning. Första året gick priset till Ludvigssons vän och kollega Åke Lernmark.

– Det är inte tanken, säger Tommy Jonsson, ekonomiansvarig på Svensk insamlingskontroll.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Häggkvist