Avgörande för ny matbutik

Frågan har ventilerats sedan 2011. Snart kan det bli proppen ur för Ica att bygga ny livsmedelshall i Kisa.

25 april 2017 05:00

– Vi är en bit på väg, säger Mattias Nilsson, utvecklingschef i Kinda kommun.

Björn Moberg, Icas etableringschef i södra Sverige, delar den uppfattningen.

– Vi hade en träff nyligen med kommunen för att dra upp riktlinjerna och nu jobbar vi vidare. Vi har ett intentionsavtal, men inga beslut är tagna.

Enligt avsiktsförklaringen parterna emellan ska kommunen stå för:

* Markundersökningar

* Borttagning av räls, slipers, stoppblock och godsmaga­sin

* Allmänna anläggningar som gator och park på stationsområdet

Uppgörelsen säger också att Ica ska:

* Stå för kostnader för fastighetsbildning

* Ersätta kommunen för markundersökningar och för arbeten på allmän mark efter byggnation av matbutik

* Ersätta kommunen för andra anläggningar på allmän mark som matkedjan kan ha nytta av

Markundersökningar är klara och resultatet väntas om två veckor. Dessutom är en ny detaljplan på gång för att handel på området ska bli möjlig.

Marken för en mataffärl värderas till 750 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!