Så stort är kommunens underskott

2019 ser ut att bli ett tungt år, sett till ekonomin för Åtvidabergs kommun.
2019 ser ut att bli ett tungt år, sett till ekonomin för Åtvidabergs kommun.

Åtvidabergs kommun ser ut att missa resultatmålet för året. Prognoserna pekar på drygt nio miljoner kronor mindre än budgeterat.

Åtvidabergs kommun 2 oktober 2019 19:30

Det framgår av kommunens senaste delårsrapport. Den sträcker sig fram till den siste augusti och pekar på ett resultat om 11, 6 miljoner kronor. Det är 9, 4 miljoner kronor mindre än det resultatmål om 21 miljoner kronor som fullmäktige beslutat om. 

Det nya budgetåret 2019, hann knappt börja innan nytillträdde kommunalrådet Thomas Lidberg (S) konstaterade att kommunen fick mindre statsintäkter än beräknat och att budgeten skulle spricka. Han sa i januari att kommunen skulle gå åtta till tio miljoner kronor back i förhållande till resultatmålet och ser nu ut att få rätt i sitt antagande.

Under året har kommunens förvaltningar arbetat för att parera underskotten. De flesta visar positiva avvikelser och lämnar överskott i förhållande till budgeten. 

 

Kommunledningen som fick en ram om närmare 58 miljoner kronor ser ut att landa på knappt 53 miljoner kronor. Tre miljoner av dessa finns tillgängliga under kontot "kommunstyrelsen oförutsett", men har inte använts under året. Arvoden till politiker har kostat mindre än beräknat. Enheter inom kommunledningen lämnar också prognoser om lägre kostnader.

Barn- och utbildningsförvaltningen som fick 265 miljoner kronor för 2019 ser ut att landa på 262 miljoner kronor, det ger en positiv avvikelse på tre miljoner kronor. Grundskolan går back med två miljoner kronor, men det underskottet balanseras av att grundsärskolan och gymnasieskolan lämnar överskott samt genom effektiviseringar, besparingar och lägre lokalkostnader. 

Samhällsbyggnad med en budget på 70 miljoner kronor avviker också positivt, med 1,5 miljoner kronor. Det förklaras med att flera tjänster, bland annat en turismutvecklare inte tillsatts eller varit vakanta.

 

Överskotten från dessa förvaltningar balanserar ändå inte underskott i kommunens verksamheter totalt sett. 

Orsaken är att Vård- och omsorg överskrider sin budget för året. Förvaltningen tilldelades 246 miljoner kronor, men ger nu en prognos om 258 miljoner kronor, 12 miljoner kronor över budget. Större delen, 8,5 miljoner kronor står individ- och familjeomsorgen för, följt av äldreomsorgen med fem miljoner kronor. Förvaltningen har under året arbetat med effektiveringar och besparingar. Dessa ger 4 miljoner kronor, men täcker inte underskotten i förhållande till budget. 

Kommunstyrelsen tog upp delårsbokslutet under onsdagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa