Så mycket höjs skatten nästa år

Kommunalrådet Joakim Magnusson (C), till vardags kalkylingenjör, räknar på vad höjd skattesats innebär för den enskilde kommuninvånaren och dennes plånbok. Thomas Lidberg (S) följer uträkningen.
Kommunalrådet Joakim Magnusson (C), till vardags kalkylingenjör, räknar på vad höjd skattesats innebär för den enskilde kommuninvånaren och dennes plånbok. Thomas Lidberg (S) följer uträkningen.

Kommunalskatten höjs med 44 öre nästa år. "Det är inget vi är stolta och glada över, men vi tar vårt ansvar."

Åtvidabergs kommun 8 oktober 2019 05:00

Det säger kommunalrådet Thomas Lidberg (S).  Nyligen ställdes han tillsammans med övriga majoriteten (S+C+V+L) inför frågan om skattehöjning nästa år.  Svaret blev ja, men hur mycket höll majoriteten för sig själv.

Nu kommer besked: 

– Vi ger förslag om en skattehöjning med 44 öre och utdebitering på 22:39 kronor. Det ger 10,7 miljoner kronor mer i intäkt nästa år, säger Thomas Lidberg. 

Han är inte nöjd över tajmingen. Tidpunkten för kommunens behov av att höja skatten sammanfaller med att Region Östergötland också står inför en skattehöjning. 

–  Det är jätteolyckligt att det sker samtidigt, men vi är tvungna till det för att långsiktigt klara vår ekonomi. Våra resultat ställs mot våra investeringar. Vi ser inte hur vi, utan en skattehöjning, ska klara ekonomin med de investeringar vi långsiktigt åtagit oss. Vi tar ansvar för en ekonomi i balans. 

Tillsammans med kommunalrådet Joakim Magnusson (C) listar han också en rad osäkerhetsfaktorer för 2020 och nämner farhågor för lågkonjunktur, negativ befolkningsutveckling och sämre utdelning från staten genom det statliga utjämningsbidraget. Till det kommer osäkerhet och eftersläpning kring Migrationsverkets återbetalningar för ensamkommande som behövt extra stöd, bland annat genom placeringar utanför kommunen.

– Det finns farhågor kring dessa. Det gör att vi behöver utöka kontot för kommunstyrelsens oförutsett, från tre miljoner kronor till fyra, säger Lidberg. 

I sitt budgetförslag ökar majoriteten ramarna för kommunens två stora förvaltningar;  vård- och omsorg samt barn- och utbildning med sju respektive två procent. 

– Vi har valt att prioritera dessa. 

I praktiken innebär inte ramökningarna att förvaltningarna får större ekonomiskt svängrum. En ordinär årlig uppräkning av ramarna för att klara ökade kostnader (bland annat för löner) ligger generellt på två procent. 

– För skolans del innebär detta att man kan bibehålla den personaltäthet man har idag och att man kan jobbade vidare med ökad måluppfyllelse, säger Magnusson. 

Vård- och omsorg har dragits med stora underskott under 2019 och påbörjat effektiviseringar. Det arbetet måste fortsätta, betonar kommunalråden. 

En del av skattehöjningen kommer att gå till att återställa årets underskott. Resultatet ser i nuläget ut att bli nio miljoner kronor mindre än beräknat.

–  Vi måste lägga tre miljoner kronor under tre år för att återställa resultatet, säger Thomas Lidberg. 

Så ni höjer skatten delvis för att justera årets underskott?

– Ja, vi vill inte lämna efter oss en ekonomi som inte är okej. Vi tar ansvar för den här perioden, svarar Lidberg.

Majoriteten är beredd på kritik från oppositionen. 

– Vi har verkligen rannsakat tillgångar, intäkter och utgifter. Vi ser inte att vi klarar ekonomin utan att höja skatten, säger Lidberg. 

– Vi har landat i det här förslaget, säger Magnusson och lägger fram ett alternativ: 

–  80 procent av kostnaderna för vård, skola och omsorg är personal. Utan åtgärder skulle vi tvingas till uppsägningar. Vi vill inte ta bort personal. 

I budgetförslaget för 2020 finns också genomföranden av tidigare beslut. 41 nya platser inom äldreomsorgen (särskilt boende) ska börja byggas i anslutning till Kopparsvanen i Östantorp. Under 2020 ska också ett nytt gruppboende i Villahagen och ett ungdomens hus i Kulturcentrum öppnas. 

Så märks skattehöjningen

En skattehöjning om 44 öre ger en kommunal skattesats om 22:39 kronor. 

För den som har en årsinkomst om 300 000 kronor innebär skattehöjningen ytterligare 110 kronor i skatt per månad. På årsbasis blir det 1 320 kronor mer. 

För samma inkomsttagare innebär den förslagna höjningen av landstingsskatten om 85 öre 213 kronor per månad och per år 2 550 kronor. 

Sammantaget ger skattehöjningarna inkomsttagaren i exemplet ytterligare skatt om 323 kronor i månaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa