Ställer frågor om trygghetsboende

Sverigedemokraterna (SD) vill ha svar på frågor om trygghetsboende i centrum och ställer åter sina frågor i en interpellation till majoriteten.

8 april 1919 14:11

Vid senaste fullmäktige fick SD svar på sina frågor om Åssamuseet. Nu vänder partiet blicken mot Stortorget och det gamla biblioteket. Konkret vill partiet ha svar på om kommunen är villig att teckna ett tioårigt kontrakt på trygghetsboende i de gamla bibliotekslokalerna.

Frågan är inte ny. Joakim Magnusson (C) ställde en liknande strax innan valet 2018. Då ville han att kommunen skulle förhandla med entreprenörer som visat intresset för att bygga trygghetsbostäder och nämnde konkret Åtvidabergs Bostads AB, ÅBAB.

ÅBAB äger fastigheten där gamla biblioteket låg. Sedan biblioteket flyttade ut 2017 har kommunen fortsatt att betala hyra om närmare 700 000 kronor om året, eftersom hyresavtalet går ut först 2021.

Tidigt under hyresperioden förhandlade kommunen och fastighetsägaren, Åtvidabergs Bostads AB (ÅBAB) om att bygga om lokalerna till trygghetsboende. Förhandlingarna stupade när parterna inte kunde komma överens om bland annat längd på ett hyresavtal.

Joakim Magnusson är idag kommunalråd. Han uppger att frågan om bostäder och framförallt trygghetsbostäder i högsta grad är vid liv.

– Bostäder för äldre är något vi diskuterar varje vecka.

Kan du säga om majoriteten (S+C+V+L) vill ha trygghetsbostäder i gamla biblioteket?

– Jag vet inte. Jag har inte min uppfattning färdig. Just nu finns inget konkret förslag på någon typ av kontrakt. I det förra tyckte kommunen att totalkostnaden blev för hög.

SD uppger i interpellationen att partiet i kontakt med ÅBAB fått besked om att bolaget är villigt att bygga minst tio trygghetsboenden i gamla biblioteket om kommunen tecknar ett tioårigt hyreskontakt. SD vill också ha svar på om kommunen för dialog med ÅBAB om att bygga fler trygghetsboenden.

Fredrik Klint, vd i Åtvidabergs Bostads AB förtydligar, men betonar att han står utanför debatten:

– Ja, vi kan bygga trygghetsbostäder i gamla biblioteket, om det finns en kund. Men det måste vara ekonomisk bärkraftigt och försvarbart, säger han.

Han resonerar vidare om att avtalslängden kopplas till både avkastningskrav och slutlig hyra för kunden. Ju längre avtalsperioden blir, desto lägre blir hyran.

– Jag är nästan säker på att det inte går på tio år, då skulle kommunens hyra bli för hög.

Enligt Fredrik Klint pågår det i dag inte några diskussioner mellan kommunen och ÅBAB om trygghetsbostäder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Willsäter

Ämnen du kan följa