– Vi tycker att det vi gjort räcker, säger kommunalrådet Elisabet Edlund (S) som idag i kommunstyrelsen lägger fram förslag på yttrande till förvaltningsrätten.

Rätten har att ta ställning till om fullmäktige bröt mot kommunallagen vid budgetbeslutet i november förra året.

Det menar Rune Tessin, som tidigare haft en plats i fullmäktige för Miljöpartiet, att fullmäktige gjorde. Han överklagade som privatperson beslutet om att lägga ytterligare 1,5 miljoner kronor till biblioteksflytten. Han hävdade dessutom att fullmäktige vid upprepade tillfällen struntat i att följa sina egna ekonomistyrningsprinciper.

Principerna som är från 2013 anger att kommunen vid investeringar bör utreda kostnader och alternativ.

Kommunalrådet Mira Wedenberg (M) delar Edlunds uppfattning om att fullmäktige inte brutit mot sina principer.

– I ekonomistyrningsprinciperna står det bör, det finns inget skall-krav, säger hon.

Tessins anmärkning på att fullmäktige inte utrett alternativ, stämmer inte, menar Wedenberg vidare.

– Det fanns två alternativ, att flytta biblioteket eller vara kvar.

Är det besvärande att fullmäktiges beslut överklagats?

– Nej, det tycker jag inte. Det är bra att det finns möjlighet att överklaga, säger Elisabeth Edlund.

I sitt överklagade anger Rune Tessin flera skäl emot en flytt till fabrikslokalerna bakom Mässen.

– Det yttrar vi oss inte om, säger kommunchefen Robert Bredberg och menar att placeringen av biblioteket inte är en fråga för rätten.