Skarp intern kritik mot SD

Diktatur. Toppstyrning. Bristande människosyn. Sverigedemokraten Bertil Jonsson riktar skarp kritik mot sitt eget parti efter en toppstrid, men får mothugg av partivännen Jan Svensson.

18 mars 2017 09:00

Inför SD:s årsmöte i Åtvidaberg nyligen valde Bertil Jonsson att inte ställa upp för omval.

– Det är en följd av vad som hänt inom partiet. Jag har fått höra att jag pratat med vissa personer inom partiet som man inte får prata med. Pratar man med fel person vid fel tillfälle så åker man ut i kylan.

Bertil Jonsson har tagit plats både kommunalt och på distriktsnivå. 2010 tog han SD:s första och då enda mandat i kommunfullmäktige och är idag gruppledare för SD.

– 2014 fick vi fem mandat. Jag har varit med och byggt upp föreningen.

Bertil Jonsson sitter även i regionfullmäktige, samt i regionens trafik- och samhällsbyggnadsnämnden och beredning för primärvård. Han uppger att han i sitt politiska arbete är öppen mot alla och att han pratar med personer, såväl inom som utom partiet.

– Jag kan säga som så att det är mycket lugnare och bättre stämning när inte andra Sverigedemokrater är med.

Han drar ett uttryck från en annan partivän: ”Det är skönt att åka till en beredning där man inte träffar några Sverigedemokrater”.

– Det är allvarligt. Jag känner för egen del att det är bättre stämning i bygg- och miljönämnden i Åtvidaberg, där jag är ensam Sverigedemokrat, än på våra gruppmöten.

Upprinnelsen till konflikterna bottnar i toppstyrning inom partiet, menar Jonsson. Han påpekar noga och upprepar att han inte kommer att peka ut eller namnge några personer.

En del av toppstyrningen kopplar han till förarbetet inför det kommande distriktsårsmötet, där en valberedning plockat ut ombud.

– Åtvidaberg ska skicka fyra, jag blev inte nominerad. Skälet var att jag umgåtts med fel folk, såna som inte heller blev nominerade.

Jonsson tolkar det som att valberedningen har bristande förtroende för honom, men också att valberedningen generellt föreslagit ombud som inte skulle ifrågasätta kommande beslut.

– Man plockar ut en klick personer som ska få växa sig starka och styra mer. Jag ser det som diktatur. Partiet vill inte, som man gör i en demokrati, bygga underifrån.

Han kritiserar i sammanhanget partiet för bristande människosyn och menar att SD inte ser till allas lika värde.

– I det är jag benägen att hålla med kritikerna.

Darko Mamkovic sitter med i den valberedning som Bertil Jonsson kritiserar. Han motsätter sig mycket bestämt att partiet skulle vara toppstyrt:

– Om vi varit det, så hade vi inte haft en valberedning. Vi är ett demokratiskt parti, som bygger på folkligt stöd.

Darko Mamkovic förtydligar att SD Åtvidaberg får skicka fyra ordinarie ombud och att Jonsson fått en ersättarplats. Han tar allvarligt på kritiken mot valberedningen och partiet:

– Detta måste diskuteras vidare.

Processen med ombuden till distriktets årsmöte fick Bertil Jonsson att ifrågasätta sin roll i SD i Åtvidaberg. Han var nominerad till styrelsen, men valde att avstå omval.

– Är jag inte betrodd att gå på distriktets årsmöte, så är jag inte betrodd att sitta i styrelsen i Åtvidaberg.

Även om Jonsson inte nämner namn så framträder en schism med Jan Svensson, ordförande i såväl SD:s distriktsstyrelse som i kommunföreningen.

När tidningen söker upp Jan Svensson förnekar han att det finns en konflikt. Han motsätter sig den bild Jonsson ger.

– Det är Bertils egen bild. Jag tycker det ser positivt ut i partiet.

Jan Svensson har i en skrivelse till SD:s fullmäktigegrupp väckt frågan om byte av gruppledare. Han skriver att ”SD behöver en ny politisk inriktning” och att en gruppledare ska skapa entusiasm, motivation, ge positiv feedback och få medarbetare att känna sig uppskattade, men också kunna ta emot kritik och hantera problem ”lösningsfokuserat”.

Jan Svensson uttrycker förvåning över att tidningen tagit del av skrivelsen.

– Det är konstigt att media har fått den utan att vi haft möte, säger han och vill inte koppla eventuellt byte av gruppledare med att han skulle ha en konflikt med Jonsson.

Bertil Jonsson kommer att kalla fullmäktigegruppen och är beredd på att bli avsatt som gruppledare. Han har inga planer på att lämna fullmäktige och kandiderar till SD lista i valet 2018.

– Min ambition är att sitta i fullmäktige nästa mandatperiod.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Willsäter

Ämnen du kan följa