SD vill satsa på nytt sportcenter

SD föreslår ett nytt sportcenter med sporthall och simhall. Kostnaden anges till 150 miljoner kronor, men hur satsningen i sin helhet ska finansieras framgår inte av partiets budgetförslag för 2019–2021.

7 november 2018 13:30

Under onsdagen behandlar kommunstyrelsen budgeten för 2019 med ekonomisk plan även för 2020 och 2021.

SD har inför sammanträdet lämnat in ett eget budgetförslag och lyfter bland annat fram simhallen.

Partiet skriver att "många vill ha en simhall lokalt" och pekar på att det bildats en "folkrörelse" för att renovera och återstarta den gamla simhallen.

SD har under valrörelsen drivit frågan om kommunalt driftbidrag för simhallen. Övriga partier i fullmäktige (utom M) har också uttryckt stöd för kommunalt driftbidrag, men inte angett några belopp.

SD drar nu frågan om simhallen längre och föreslår ett helt nytt sportcenter.

Partiet skriver i sitt budgetförslag att sporthallen, som är sammanbyggd med simhallen, är mycket sliten och har en begränsad livslängd. SD uppger att sporthallens livslängd närmar sig sitt slut och att kommunen är i behov av en lösning som även innefattar en simhall.

"Därför är det viktigt att kommunen satsar på en gemensam sporthall och simhall", skriver SD och tillägger att ett sådant sportcenter ska rymma gymnastikhallar, bowlinghall och en del för inomhusskytte.

SD uppger att det är kostnadseffektivt att samla allt på ett ställe. "Att endast renovera den nuvarande simhallsbyggnaden löser inte det framtida behovet av en sporthall".

I förslaget påpekas också att kommunen inte äger simhallen och att det därmed inte är "ett alternativ att överse en renovering där".

I sitt förslag anger SD kostnaden för ett sportcenter till 150 miljoner kronor.

SD föreslår att kommunen lägger 100 000 kronor under nästa år på utredning och kostnadsberäkning samt att byggnation kommer igång under 2020.

Omfattning och finansiering av driftkostnader ska presenteras i den utredning som SD föreslår.

I SD:s förslag till investeringsbudget har posten sportcenter inte angetts med några belopp, utan är markerade med kryss.

En del av finansieringen framgår av SD:s budgetförslag. Partiet vill avbryta utbyggnaden av Kulturcentrum och slopa renoveringen av nya kommunhuset och skriver "Att lyfta bort ovanstående poster kommer enligt vår bedömning inte att ha någon negativ inverkan på kommuninvånarnas standard".

SD nämner att partiet kan göra besparingar på närmare 27 miljoner under tre år och att det innebär att ett sportcenter kan börja byggas 2020.

Tidningen har sökt Jan Svensson (SD) för kommentarer. Under onsdagen deltar han i kommunstyrelsens sammanträde.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Willsäter

Ämnen du kan följa