Här vill Bert Karlsson bygga trailerpark

Bert Karlsson planerar att uppföra en trailerpark för boende någonstans i Åtvidaberg, men avslöjar inte antal eller plats.

10 maj 2016 05:30

Bert Karlsson, vars bolag Jokarjo AB redan driver asylboende på hotell Stallet i Åtvidaberg har nya affärsplaner.

Denna gång är det enkla boenden på hjul, en slags modulbostäder som byggs till mycket pressade byggkostnader med betydligt lägre hyror än traditionell nyproduktion. Trailern påminner om ett sommarboende, med kök, dusch och toalett. Varje modul är på 38 kvadratmeter och ska ge plats åt sex till åtta personer.

Modulerna byggs på fabrik i Polen, där de också möbleras innan frakt till Sverige. Byggkostnaden ska, enligt Dagens industri ligga på 5000 kronor per kvadratmeter.

– Det kostar fem gånger så mycket att bygga i Stockholm. Detta kan kan rädda bostadssituationen i Sverige, säger Bert Karlsson till Corren.

– Man kan inte få billigare bostäder. I USA bor 20 procent av befolkningen så här.

Han är redan på på gång i Skara. Sammanlagt ingår omkring 100 modulbostäder om 38 kvadratmeter i projektet.

– Vi börjar i här, sen blir det Strömstad, Båstad och Hagfors innan vi tar Åtvidaberg.

Trailerparkerna ska enligt planerna rymma 150 till 200 bostäder och planeras även i Strängnäs och utanför Göteborg och Stockholm.

När avser du sätta igång projekt i Åtvidaberg?

– I höst någon gång. Vi måste öka produktionen, det bara smäller till nu. Jag fick 20 beställningar till här på morgonen.

Var tänker du anlägga trailerboende i Åtvidaberg, kan det vara i anslutning till hotell Stallet?

– Ja, det är en gissning.

Är den rätt?

– Det är en grov gissning.

Hur många bostäder räknar du med?

– Det får du reda på när vi sätter upp dem.

Bert Karlsson uppger att han inte sökt bygglov för en trailerpark i Åtvidaberg. Det bekräftas av byggnadsinspektör Johan Älvedal på kommunens byggkontor.

– Nej, vi har inte fått någon ansökan, säger han.

Är det möjligt att få bygglov för en trailerpark, exempelvis på baksidan av Stallet där det finns stora grönytor?

– Det finns visst utrymme utmed hotellbyggnaden som får bebyggas enligt detaljplanen. Men mycket är prickad mark, som inte får bebyggas.

Johan Älvedal lägger till att en del av området bakom Stallet är naturklassat enligt Natura 2000 och därför inte får bebyggas.

Är det möjligt att ändra detaljplanen, så att trailerpark kan få anläggas?

– Jo, men det tar minst sex månader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!