Gröna påsen till Åtvidaberg

Om ett år kommer gröna påsen till Åtvidaberg. Matavfallet ska bli till biogas.

29 mars 2019 17:54

– Nu har vi tagit beslutet, säger Lennart Haraldsson (S), ordförande i kommunägda Åtvidabergs Renhållning AB.

Uppdraget att utreda förutsättningarna kom redan förra året när fullmäktige tog beslut om en ny avfallsplan. Parallellt med det kommer nya lagkrav - från och med april 2021 ska kommunerna skilja matavfallet från andra hushållsopor.

Enligt Avfall Sverige, som är kommunernas branschorganisation, samlar 212 av Sveriges 290 kommuner idag in matavfall i olika omfattning. I Åtvidaberg har hittills ingen sortering av matavfall förekommit.

Är det lagkravet som fått fart på Åtvidabergs Renhållning?

– Vi måste införa sortering före första april 2021, men väljer att införa det ett år tidigare. Det är en del i vårt arbete med hållbarhet, säger Lennart Haraldsson.

Den 1 april 2020 infaller en ny upphandlingsperiod för avfallshantering och det är också ett av skälen till att sorteringen av matavfall införs vid den tidpunkten. Som modell väljs den gröna påsen, samma system som finns i Linköpings kommun. Det innebär att matavfallet läggs i en separat påse och därefter läggs i sopkärl med övriga hushållssopor. Vid en optisk sortering senare skiljs de olika påsarna åt.

Inför ni ytterligare källsortering, exempelvis för förpackningar som kartong, glas, plast, som sker i flera andra kommuner?

– Nej, svarar Lennart Haraldsson och menar att all insamling av förpackning ligger på förpackningsindustrin och att inga förpackningar ska läggas i kommunens sopkärl.

Johan Gustafsson, vd i Åtvidabergs renhållning AB förklarade under en genomgång i fullmäktige i veckan att insamlingssystemet finansieras genom förpackningsavgifter som producenterna betalar för.

– Det innebär att vi som privatkonsumenter redan i affären betalar både för en förpackning och till ett bolag som ska ta hand om den.

I Åtvidaberg har FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen ett flertal återvinningsstationer, där samtliga förpackningar ska lämnas.

–  Ändå är 30 procent av det som läggs i våra sopkärl förpackningar, säger Johan Gustafsson och tillägger att konsumenterna därmed betalar för förpackningarna två gånger:

– Dels i affären och dels genom taxan till oss, säger han och ger en hint om att taxan kunnat påverkas av en mindre mängd sopor.

Nya krav på hushållsnära förpackningsinsamling ligger på FTI och utreds av Naturvårdsverket.

– Vi väntar på vad det kommer att innebära, det gör att vi är lite defensiva, säger Gustafsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Willsäter

Ämnen du kan följa