Företagen möts under en frukost

Näringslivscentrum arrangerar tillsammans med värdföretag frukostmöten ungefär en gång i månaden. "Det är intressant att höra vad andra företag berätta om sina verksamheter", säger Peder Olausson, Rotakorn.

24 maj 2019 14:01

Klockan närmar sig halv åtta på morgonen. Från köket på Baroniets kontor på Adelsnäs sprider sig både kaffedoft och ett stillsamt sorl.

Utanför vräker regnet ner.

– Bra för oss, säger Jonas Nilsson, vd på Baroniet och påminns om förra årets rekordtorra sommar.

Med 22 000 hektar mark (nåja, 2000 av dem består av sjöar) är regnet välkommet, men morgonens planerade rundtur i Adelsnäsparken och till ladugården byts ut mot en samling i vd:s arbetsrum.

Det är Baroniet som står som värd för dagens frukostmöte. Omkring 30 besökare deltar. De kommer från det lokala näringslivet, men också från kommunen.

Både för en stunds samvaro kring frukostbordet, men också för att höra företaget presentera sin verksamhet.

– Vi tycker att det är viktigt att samlas så här. Företag kan lära av varandra. Vi vill också ge företag möjligheten att berätta om sin verksamhet, säger Jeanette Andersson, koordinator på Näringslivscentrum i Åtvidaberg.

Ett annat syfte är att företag i Åtvidaberg ska få bättre kunskaper om varandra.

– Man känner ofta till varandra, men vet inte alltid vad de olika företagen gör. En förhoppning är att företagen ska lära känna varandra och kunna göra affärer med varandra.

Jonas Nilsson och Baroniets tämligen nyanställde skogschef Anders Åneklint utgår från Baroniets markinnehav, där skogen utgör kärnan.

– Skogen står för 80 procent av bolagets omsättning och för 100 procent av vårt resultat, förklarar Nilsson.

Åneklint fortsätter:

– 17 000 hektar skog producerar 90 000 kubikmeter årligen.

De stora talen får åhörarna att fundera: "Hur mycket är det?"

– 2000 långtradare om året. Med släp, förklarar Nilsson.

Det kommer mer siffror. Årligen går grot, som är det spill som uppkommer vid avverkning och flis till energiproduktionen.

– Det motsvarar 1250 villors årsförbrukning av uppvärmning, säger Nilsson.

Morgonen bjuder på mer: från tallplantor till viltskador, tätortsnära skogsbruk, naturvård, granbarkborrar, lantbruket med kviguppfödning, får som naturvårdare och jakt. Samt mycket mer, till vackra miljöbilder från Baroniets marker och verksamheter.

Jonas Nilsson uppskattar möjligheten att få informera, men också att träffa andra ur näringslivet:

– Nätverkande är alltid bra och det är intressant att se vad andra gör.

Peder Olausson och Peter Rodriguez från Rotakorn uttrycker detsamma.

– Det är bra att ta del av varandras likheter, skillnader och utmaningar, säger de.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Willsäter

Ämnen du kan följa