Ett sista försök att stoppa utvisning

På söndag ska 30-åriga Vlora och hennes två döttrar utvisas. In i det sista görs försök att stoppa utvisningen till Kosovo. Familjens advokat hänvisar till att liv och hälsa riskeras.

14 februari 2018 21:30

– Det är jättesvårt nu. Usch så svårt, säger Vlora uppgivet.

Hon är trött och nedstämd. Magen värker av oro.

Vlora flydde till Sverige med sina döttrar år 2010 efter flera år av övergrepp, misshandel och hedersproblematik. Händelserna i Kosovo är så grova att Vlora av hänsyn till barnen inte vill att vi återger dem i detalj.

Migrationsverket har bedömt uppgifterna som trovärdiga, men inte ansett att familjen haft skyddsskäl för att få stanna i Sverige.

Efter den senaste ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd kom ännu ett avslag och verkställan om utvisning.

Det praktiska inför utvisningen är ordnat. Flygbiljetterna är bokade, och familjens pass som Migrationsverket haft i beslag är uthämtade.

– Men jag orkar inte åka. Det går inte, säger Vlora.

Hon berättar förtvivlat om barnens reaktioner.

– De pratar om det varje dag och säger: Nej, vi ska inte åka. Sverige är vårt land, vårt liv.

De senaste månaderna har inneburit en stark psykisk press. Beslutet om utvisning har tagit hårt.

– Jag mår inte bra. Jag är jätteledsen.

Under onsdagen skickade familjens juridiska ombud, advokat Johan Ritzer in en ansökan om verkställighetshinder till Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet i Malmö. Med ansökan följer även yrkande om permanent uppehållstillstånd och i andra hand ny prövning om detsamma.

– Grunden till det är nya omständigheter som kommit fram nu i dagarna, säger Johan Ritzer.

I ansökan skriver han: ”I samband med att Vlora och barnen nu ska utvisas till Kosovo har det uppstått och framkommit nya omständigheter, som visar att deras situation vid ett återvändande skulle vara mycket riskfylld och ohållbar”.

En rör familjens mående. Flera utlåtanden från vårdgivare bifogas. En överläkare som träffat och bedömt Vlora skriver: ”Prognosen är helt avhängig vilket beslut som ges”. Han bedömer vården för Vlora som ”livsnödvändig”.

Även barnens mående tas upp i ansökan. En remiss till Flyktingsmedicinskt centrum, FMC i januari har ännu inte resulterat i en kallelse. Johan Ritzer skriver att det är osannolikt att utredning och bedömning hinner ske innan söndag: ”Det är av stor vikt för prövningen av barnens rätt både avseende skyddsskäl och verkställighetshinder att barnen får höras och att de också får genomgå en medicinsk utredning på FMC innan utvisning sker.”

Med ansökan om verkställighetshinder finns ytterligare omständigheter kopplade till en djupt rotad hederskultur. Efter medverkan i media har uppgifter om Vlora, med namn och bild publicerats i kosovansk press.

Johan Ritzer skriver att uppgifterna med ”all sannolikhet” nått de personer som hotat Vlora och hennes barn, med risk att Vlora och barnen utsätts för våld eller andra övergrepp vid ett återvändande.

Med ansökan finns också en bilaga från länsstyrelsens enhet för social hållbarhet. Enheten har granskat frågan om hedersvåld och förutsättningarna för skydd i Kosovo och haft kontakt med en etablerad kvinnorättsorganisation i Kosovo.

Organisationen uppger att det råder brist på skyddade boenden i Kosovo och att utsatta kvinnor efter en tid ofta tvingas återvända till sina förövare. Vidare att polisiära myndigheter negligerar anmälningar om hedersvåld, vilket kan leda till döden för de drabbade.

Vlora har tidigare uppgett att hoten mot henne också rör barnen. Johan Ritzer skriver med stöd av länsstyrelsens så kallade omvärldsbevakning: ”Vloras egna uppgifter om vad som skall hända henne och barnen vid ett återvändande är således tillförlitliga och förtjänar stor tilltro.”

Förvaltningsprocessenheten har enligt Migrationsverkets presstjänst mandat att ta olika beslut i enskilda ärenden. Hur snabbt ett ärende hanteras beror på vad som anförs.

Johan Ritzen förväntar sig beslut inom en snar framtid.

Vlora har inte gett upp hoppet.

– Jag hoppas att det kommer ett bra svar. Jag hoppas.

Detta har hänt

2010: Vlora kommer till Sverige med sina döttrar, två och fyra år. Hon söker uppehållstillstånd efter år av grova övergrepp och misshandel. Asylansökan avslås. Migrationsverket bedömer Vloras uppgifter som trovärdiga, men inte tillräckliga för flyktingstatus eller skyddsskäl i Sverige.

2011: Vlora och barnen kommer till Åtvidaberg. Migrationsverket lämnar beslut om avvisning till polis.

2015: Det tidigare avvisningsbeslutet preskriberas. Vlora söker åter uppehållstillstånd. Samtidigt beviljar Skatteverket undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Vlora får jobb på ett företag i Åtvidaberg och har sedan dess försörjt sig och barnen själv.

2017: Ansökan om uppehållstillstånd avslås. Vlora söker arbetstillstånd. I november kom beslutet – avslag och med det en verkställan om utvisning.

2018: Migrationsöverdomstolen nekar prövning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Willsäter

Ämnen du kan följa