Han överklagade som privatperson, men var tidigare ledamot i fullmäktige för Miljöpartiet. Enligt honom bröt kommunen mot lagen när fullmäktige i november 2015 fattade beslut om budgeten för 2016.

Fullmäktige ökade investeringsramen från 7 miljoner kronor till 9,5 miljoner kronor för att ha råd att flytta biblioteket till före detta industrilokaler bakom Mässen. Rune Tessin hävdade också att fullmäktige bröt mot lagen året innan när de fattade beslut om de första 7 miljonerna.

Förvaltningsrätten kommer fram till att Åtvidabergs kommun har följt kommunallagen.

Artikelbild

| Åssafabriken som ska bli kulturhus och bibliotek

När rätten ska motivera sin dom slår de först fast att det är kommunen själv som avgör vad som är ett lämpligt beslut – det kan inte Förvaltningsrätten lägga sig i. Rätten kan bara pröva om lagen följts.

Den kvarstående frågan blev då om kommunen följt sina egna ekonomistyrningsprinciper. Rätten konstaterar då att dessa bara är en form av riktlinjer och det kan inte vara ett brott mot kommunallagen att inte följa sina egenhändigt uppfunna riktlinjer.

Under tiden som Förvaltningsrätten funderat på lagligheten så har kommunens arbete med detaljplanen för Åssafabriken blivit klart, planen antogs av fullmäktige i slutet av maj.