De driver sin egen utveckling

I Hannäs-Kvarnvik finns engagemang för den egna bygdens utveckling. Snart byggs både aktivitetshall och multisportarena. Planer finns också för nya bostäder.

2 februari 2018 08:00

Astrid-Marie Jonsson, som driver Sjöberga lanthandel bjuder kaffe i butiken med utsikt över sjön. Framåt våren kommer vyn att förändras.

På tennisplanen intill badplatsen ska en multisportarena för utomhusidrott växa fram. Ett stenkast därifrån, intill festplatsen och fotbollsplanen har markarbetet för en ny aktivitetshall påbörjats. Sammanlagt rör det sig om satsningar på omkring 2, 2 miljoner kronor.

Hur mycket bidrar kommunen med?

– Ingenting till dessa två, svarar Helen Jerrebrant, projektansvarig, men lägger snabbt till att kommunen under året lägger 200 000 kronor på att rusta upp badplatsen i Önn.

Byggandet av multisportarenan och aktivitetshallen sker med bidrag från flera parter. EU:s landsbygdsprogram, Leader Folkungaland, Idrottslyftet står för merparten. Privatpersoner och föreningar bidragit med omkring 350 000 kronor.

– Vi har 215 bidragsgivare, säger Helen Jerrebrant och låter sig imponeras av bygdens engagemang för sin egen framtid.

Aktivitetshallen får måtten 12 gånger 20 meter och kommer att få flera användningsområden; som boule, luftgevärsskytte, agility och teknikträning.

– Det kommer att vara väldigt öppet vad man kan göra. Vi kommer också ha plats för ett litet fikarum.

Multisportarenan beskrivs som en rink med något högre staket, för spontanidrott, fotboll, basket, innebandy (fast utomhus).

– Det ska vara en naturlig mötesplats, där man kan träffas över alla generationer, säger Helen Jerrebrant.

Hon drivs av möjligheten att utveckla och förbättra på hemmaplan och har lärt sig att initiativen måste tas. Astrid-Marie Jonsson instämmer:

– Allt blir bättre om man brinner för något. Jag tror att vi fått detta driv efter att vi förlorat saker här, säger hon och syftar bland annat på den kommunala skolan som lades ner.

Projekt för nya bostäder i området är på gång.

– Det gäller lägenheter för äldre, men vi behöver också andra bostäder. Det finns inga tomma bostäder här idag, vi kan faktiskt tala om bostadsbrist, säger Astrid-Marie Jonsson.

Hon fortsätter att övertyga om bygdens framtidstro.

– Förskolan har fått utöka antalet platser.

För ytterligare utveckling önskar de båda att kommunen ser till möjligheten att utveckla landsbygden med hjälp av statliga bidrag. Med kommunal delfinansiering kan föreningar söka statliga medel för olika satsningar.

– Vi vill till exempel rusta upp bygdegården och kan söka pengar från Boverket. För att få 600 000 från Boverket behöver vi stöd från kommunen på 150 000 kronor. Kommunen borde se det som en möjlighet, säger Astrid-Marie Jonsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa